Belastingdienst schept verwarring over corona-uitstel

Ondernemers kunnen, in verband met de corona-crisis, uitstel van betaling krijgen voor de meeste soorten van belastingheffing. De belastingdienst creëert met onjuiste, telefonische berichtgeving onduidelijkheid.

Hoe werkt de regeling?

De uitstel van betalingsregeling werkt kortgezegd als volgt.

Een ondernemer kan bij een eerste verzoek, zonder verdere voorwaarden, een regeling treffen voor drie maanden. Alle betalingsverplichtingen in deze periode van drie maanden worden dan uitgesteld. Als het verzoek is ingediend na 1 oktober 2020, dan geldt een kortere periode dan drie maanden; namelijk de periode tot en met 31 december 2020.

De ondernemer kan er voor kiezen om het uitstel te verlengen tot 31 december 2020. In dat geval worden alle betalingsverplichtingen tot 31 december 2020 uitgesteld. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van uitstel kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Uitstel betekent geen afstel. De uitgestelde belasting moet worden afbetaald. Afbetaling begint in de maand juli 2021 en moet plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen.

Wat meldt de belastingdienst?

Wij hebben signalen ontvangen dat de belastingdienst ondernemers meerdere malen onjuist telefonisch heeft geïnformeerd.

De belastingdienst meldt dan dat de afbetalingsregeling van 36 maanden alleen zou gelden als er is verzocht om verlenging van uitstel. Als niet om verlenging is verzocht, zouden uitgestelde schulden onder het eerste verzoek, van drie maanden, niet in 36 maanden kunnen worden afgelost.

Deze informatie komt echter niet overeen met de regeling van het Ministerie van Financiën, en sluit ook niet aan op de uitleg van de regeling op www.belastingdienst.nl.

Uitstel al verlengd?

Voor wie het uitstel al heeft verlengd speelt het bovenstaande niet. De berichtgeving van de belastingdienst ziet op de situatie dat er (nog) geen verlengd uitstel is aangevraagd.

Een voorbeeld

Jan is ondernemer. Hij kan zijn BTW over het eerste kwartaal 2020 niet betalen. Hiervoor ontvangt hij op 14 mei 2020 een naheffingsaanslag. Op 15 mei 2020 vraagt hij uitstel van betaling aan voor drie maanden. Deze krijgt hij tot 15 augustus 2020. Hiermee krijgt hij uitstel voor zijn BTW over het eerste kwartaal 2020 en ook het tweede kwartaal 2020 (welke op 31 juli 2020 betaald moest zijn). Jan vraagt geen verlenging van het uitstel aan.

Omdat Jan geen verlenging heeft aangevraagd moet Jan de BTW over het derde kwartaal 2020 wel op tijd betalen (voor 31 oktober 2020). Dit doet hij ook.

De BTW over het eerste en tweede kwartaal mag Jan volgens de regeling van het Ministerie van Financiën afbetalen in 36 maanden, te beginnen in juli 2021.

De belastingdienst neemt echter telefonisch contact op met Jan en vertelt hem dat hij de BTW over het eerste en tweede kwartaal alleen in 36 maanden mag aflossen als hij het betalingsuitstel verlengd.

Wat kan Jan?

Jan heeft een paar opties.

Hij kan het telefonische advies van de belastingdienst volgen en het uitstel van betaling verlengen. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Als de oorspronkelijke belastingschuld (in het geval van Jan: BTW eerste kwartaal) meer is dan € 20.000,- dan worden er extra aanvullende voorwaarden gesteld.

Hij kan er ook voor kiezen om een pro-forma verlenging aan te vragen met voorbehoud. Dit is een brief aan de belastingdienst waarin Jan verzoekt om verlenging, ter behoud van rechten op de 36 maanden afbetaling, maar de vereiste bijlagen stuurt Jan nog niet mee. De belastingdienst moet Jan hier nog tenminste 2 weken de tijd voorgeven, of hem uitleggen dat het extra uitstel niet nodig is.

De derde optie van Jan is om het telefonische advies naast zich neer te leggen en geen actie te ondernemen. Wij verwachten niet dat de belastingdienst in januari 2021 een aanmaning tot betaling zal sturen. Mocht de belastingdienst dit wel doen, dan kan een bezwaarschrift (formeel tegen de aanmaningskosten) worden ingediend als aanknopingspunt voor juiste uitvoering van de regeling.

Voorwaarden extra uitstel

Om extra uitstel te krijgen gelden enkele voorwaarden. Zo moet een liquiditeitsprognose worden opgesteld en moet worden verklaard dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de corona-crisis. Ook moet worden verklaard dat er geen dividend wordt uitgekeerd. Tevens moet er steeds op tijd aangifte zijn gedaan voor de belastingen waarvoor uitstel wordt gevraagd.

Als de oorspronkelijke belastingschuld (in het geval van Jan: BTW eerste kwartaal) meer is dan € 20.000,- dan moet ook een verklaring van een derde deskundige worden overlegd.

Vooral de liquiditeitsprognose en de verklaring van een derde deskundige kunnen bewerkelijk (en dus duur) zijn.

Termijn

Wie nog uitstel wil aanvragen (een eerste verzoek of een verlenging), heeft hier tot 31 december 2020 de tijd voor.

Hulp nodig?

Desgewenst kan EJP bijstaan bij het indienen van het pro-forma verzoek om verlenging of het, zou het nodig mogen zijn, opstellen van een bezwaarschrift.

Ook kunnen wij bijstaan bij het aanvragen van de verlenging van het uitstel en de liquiditeitsprognose. In onderling overleg kunnen we nagaan of wij een mogelijk vereiste derde verklaring kunnen verstrekken.