Bespaar premies met juiste sector

De juiste sectorindeling? Regelmatig zien we artikelen of blogs voorbij komen dat een juiste sectorindeling geld kan besparen. Zeker waar, maar is het ook bekend dat een onjuiste sectorindeling geld kan kosten?

Regelmatig zien we ze voorbij komen in vaktechnische blaadjes of nieuwsbrieven. Een bezwaar maken tegen de sectorindeling kan de onderneming vele euro’s besparen. De belastingdienst bepaalt op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten de sectorindeling. De omschrijving is vaak wat allesomvattend en de vraag is hierbij of dit de juiste omschrijving is van de feitelijke werkzaamheden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit losstaat van de (wettelijke) cao-verplichting.

Het is van belang dat al bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel goed opgelet wordt dat de bedrijfsactiviteiten zorgvuldig en op de juiste wijze geformuleerd worden. Vervolgens is het belangrijk dat je de beschikking van de belastingdienst met de sectorindeling controleert aan de hand van de feitelijke bedrijfsactiviteiten en dat bij wijziging van deze activiteiten of de samenstelling hiervan de sectorindeling op verzoek wordt aangepast. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de belastingdienst en kan in principe niet met terugwerkende kracht worden verleend.

Het kan zeker zo zijn dat het financieel niet aantrekkelijk is om de sectorindeling te wijzigen, gezien het feit dat de premiepercentages per sector aanzienlijk kunnen verschillen. Deze premies zijn verschillend, omdat het werkloosheidsrisico per sector anders is. Zo is dit risico (vanuit het perspectief van de belastingdienst) hoger bij onder andere culturele instellingen, bouwbedrijven, agrarische bedrijven, schildersbedrijven en horeca. Om even aan te geven waar we over praten; het hoogste percentage is voor de schildersbedrijven (voor kortlopende contracten) in 2017 12,86% en één van de laagste percentages is voor het openbaar vervoer met 0,54%. Nu zullen deze twee niet zo snel verwarrend zijn, maar laten we eens kijken naar de exploitatie van een vervoersbedrijf. De sectorindeling als taxibedrijf kent een premie van 4,92%, maar besloten busvervoer 2,30%. Dit betekent een verschil van 2,62% op het premieloon! Ook kan het zijn dat de premie van de Werkhervattingskas anders is afhankelijk van de sectorindeling. Deze afwijking kan zo 2% of meer bedragen.

Natuurlijk is het belangrijk dat de onderneming in de meest gunstige sectorindeling is ingeschaald, maar weet wel dat het van belang is dat dit wel de juiste sectorindeling is. Als de belastingdienst door een onderzoek of door een ingediend verzoek de stelling inneemt dat de onderneming in de verkeerde sector is ingedeeld, kan dit zeker ook nadelige gevolgen hebben en let wel, hier geldt een terugwerkende kracht werking. De tip? Beoordeel of de onderneming is ingedeeld in de juiste sector en evalueer periodiek of deze indeling nog aansluit bij de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Ben er namelijk van bewust dat geld besparen heel fijn is, maar achteraf nog geld verschuldigd zijn aan de belastingdienst, dat wil niemand!