Betalingstermijn op de schop!

Een goede meeting gehad, topdeal gesloten bij een grote afnemer! Je hebt er een goed gevoel over. Een grote onderneming betekent immers financiële zekerheid, toch?

In de praktijk blijkt dit vaak een stuk genuanceerder te liggen. Als mkb’er heb je namelijk vrijwel per definitie een zwakkere onderhandelingspositie dan de grote onderneming waarmee je aan tafel zit. Een van de voorwaarden die in zulke onderhandelingen vaak volledig door de grote onderneming wordt bepaald, is de betalingstermijn.

Als niets wordt afgesproken is de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing. Deze termijn kan, in overleg tussen partijen, worden verlengd naar 60 dagen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid tot een nóg langere betalingstermijn, als deze termijn “kennelijk niet onbillijk is jegens de schuldeiser”. Van deze onduidelijke bepaling maken grote ondernemers maar al te graag gebruik om in overeenkomsten met mkb’ers tot betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen te komen. Door hun zwakkere onderhandelingspositie én financiële afhankelijkheid van de afnemer, weet de mkb’er zich hier meestal niet tegen te wapenen.

Natuurlijk zorgt zo’n lange betalingstermijn voor problemen bij de schuldeiser. Doordat er geen geld binnenkomt van de opdrachtgevers terwijl de eigen rekeningen wel betaald moeten worden, komen mkb’ers vaak in financiële problemen.

Om de zwakke onderhandelingspositie van mkb’ers ten opzichte van grote ondernemingen te versterken, wordt vanaf 1 juli de maximale betalingstermijn gesteld op 60 dagen. Dit geldt overigens alleen als de afnemer een grote ondernemer is en de verkoper een mkb’er. Als in zo’n situatie toch een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt afgesproken, is sprake van een nietige overeenkomst en geldt de wettelijke termijn van 30 dagen.

Vanaf 1 juli 2017 is de positie van de mkb’er enigszins versterkt. Doe er je voordeel mee om op de betalingstermijn te wijzen, ook bij de grote ondernemingen, zodat jouw onderneming niet in de financiële problemen komt!