BTW-schuld, leuker kunnen we het niet maken…

Bij het opmaken van de jaarcijfers van je onderneming kan er geconstateerd worden dat er te weinig BTW betaald is. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verlate creditnota of een onjuiste verwerking van het privégebruik. De BTW die per jaareinde te weinig is betaald, wordt als schuld in de balans opgenomen. Hoe dien je als ondernemer nu met deze BTW-schuld om te gaan?

De BTW-schuld in de jaarrekening bestaat vaak uit de aangifte over het vierde kwartaal van het betreffende boekjaar en het bedrag aan BTW dat te weinig is betaald. Voor de te weinig aangegeven BTW dient een suppletie ingediend te worden bij de belastingdienst. Indien je het oneens bent met de suppletie en deze niet wilt indienen, kan dit consequenties hebben. De opgenomen balansschuld toont aan dat jij als ondernemer op de hoogte was van deze schuld.

Daarnaast ben je als ondernemer zelf verplicht om uit eigen beweging onjuistheden direct te corrigeren. Het negeren van een suppletie kan hierdoor leiden tot wanbeheer. Dit kan tot gevolg hebben dat niet de onderneming, maar de directeur of eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de BTW-schuld. Dit willen we natuurlijk graag voorkomen.

Tevens kan bij je accountant de wettelijke meldplicht aan de orde komen als de ondernemer niet bereid is om de BTW-suppletie in te dienen. Dit houdt in dat de accountant wettelijk gezien deze BTW-schuld moet melden. Dit is niet nodig als je accountant een herstelplan opstelt en goedkeurt welke vervolgens wordt uitgevoerd.

Tot slot besteedt de belastingdienst extra aandacht aan het tijdig indienen van BTW-suppleties. Zij vergelijken jaarlijks de BTW-aangiften van ondernemers met de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij onverklaarbare verschillen kan er een boekenonderzoek worden ingezet naar het niet indienen van de BTW-suppletie. Tevens brengt de belastingdienst een heffingsrente en boete in rekening bij het te laat indien van suppleties.

Ons advies: dien BTW-suppleties op tijd in om heffingsrente, boetes en andere rompslomp te voorkomen: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!’’.