Corona-uitstel na 1 oktober 2021

Corona-uitstel na 1 oktober

De meeste corona-steunmaatregelen zijn op 1 oktober 2021 afgelopen. Dit geldt ook voor het corona-uitstel. Hiermee was het mogelijk om uitstel te krijgen voor het betalen van belastingaanslagen. Wat houdt dit concreet in?

Nieuwe verplichtingen

Nieuwe aanslagen, of betalingen op aangifte, moeten vanaf 1 oktober 2021 weer op tijd worden betaald. Voor de meeste ondernemers zal dit de BTW-aangifte over het derde kwartaal 2021 zijn. Deze moet op 31 oktober op de rekening van de belastingdienst zijn bijgeschreven (let op: dat is een zondag!). Dit geldt ook voor de loonheffingen over de maand september.

Als een betaling te laat wordt gedaan dan zal de belastingdienst weer een verzuimboete gaan opleggen. Ook kan het te laat aangeven of betalen van belastingen gevolgen hebben voor het gekregen uitstel.

Terugbetalen

Belastingen die zijn uitgesteld moeten in 60 maandelijkse termijn worden terugbetaald, voor het eerst op 31 oktober 2022. Over een jaar dus. De gehele schuld moet op 30 september 2027 zijn terugbetaald. De belastingdienst zal nog een brief sturen met de exacte details, en het bedrag dat per maand moet worden afgelost.

Eerder aflossen mag altijd, maar doe dat niet als je daardoor in de problemen komt met nieuwe aanslagen.

Rente

Vanaf 1 januari 2022 zal de rente over het uitstel weer gaan oplopen. Deze is nu 0,01%. Op 1 januari 2022 wordt de rente 1% en deze zal stapsgewijs oplopen tot 4% op 1 januari 2024.

Spelregels

Nieuwe belastingaangiften moeten op tijd worden ingediend en nieuwe aanslagen moeten op tijd worden betaald. Als een aangifte of betaling te laat is, dan kan dat tot gevolg hebben dat het uitstel wordt ingetrokken en dat de gehele belastingschuld dus in één keer moet worden terugbetaald! Deze sanctie zal voor te late betalingen pas vanaf 1 oktober 2022 ingaan.

Zorg er dus voor dat er op tijd aangifte wordt gedaan, en dat er op tijd wordt betaald. Dit om het risico te voorkomen dat de uitgestelde belastingschuld in één keer moet worden afgelost.

Zolang er nog een belastingschuld open staat is het ook verboden om dividend of bonussen (aan bestuur/directie) uit te keren. Lenen vanuit de BV aan privé (al dan niet door een oplopende rekening-courant) is discutabel en niet aan te raden.

Langer uitstel

Onder strikte voorwaarden, en alleen als de onderneming nog wordt getroffen door de coronacrisis, is het mogelijk om het betalingsuitstel verder te verlengen tot 31 januari 2022. Dit moet per brief, met bewijsstukken, bij de belastingdienst worden aangevraagd. Ook dan geldt een eerste aflossing per 31 oktober 2022.

NOW en TVL

Deze regels gelden voor belastingschulden. Voor het terugbetalen van te veel ontvangen NOW of TVL gelden andere regels.

Mocht je over bovenstaande nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op dan kijken we samen naar jouw situatie.