De eigen woning (gedeeltelijk) verhuren? Let op!

Er zijn allerlei redenen om je eigen woning geheel of gedeeltelijk te verhuren aan een ander. Bijvoorbeeld als je een paar maanden in het buitenland bent voor werk, als je lang op vakantie gaat of als er genoeg plek in je huis is.

Het lijkt ook een mooie manier om de stijgende kosten van levensonderhoud een stukje te compenseren. Maar let op! Er is een aantal valkuilen waar je je van bewust moet zijn voordat je je woning gaat verhuren.

Tijdelijke verhuur

De wet op de inkomstenbelasting lijkt duidelijk: bij tijdelijke verhuur van de eigen woning wordt 70% van de verhuuropbrengst in aanmerking genomen als inkomen uit eigen woning. Dit drukt dus de hypotheekrenteaftrek en zorgt voor een hogere inkomstenbelastingaanslag.

Gedeeltelijke verhuur van de woning

Recent is er een casus voor gelegd aan de rechter waar een eigenaar een deel van zijn eigen woning had verhuurd aan een derde. In de onderhavige casus dacht de eigenaar van de woning dat de hierboven genoemde regeling alleen betrekking had op de verhuuropbrengsten van een volledig verhuurde woning. Echter, het Hof Amsterdam gaat hierin niet mee. Het Hof Amsterdam koppelt de verhuurregeling aan het begrip eigen woning. Het tijdelijk verhuren van een woning ontneemt niet het karakter van eigen woning. Dat geldt ook bij gedeeltelijke verhuur. Daarom geldt de verhuurregeling ook bij verhuur van een gedeelte van de eigen woning.

Conclusie

Het verhuren van (een gedeelte van) de eigen woning kan dus vervelende fiscale consequenties hebben. Dit hoeft overigens geen reden te zijn het niet te doen, maar het is wel goed hier vooraf bij stil te staan. Daarbij willen wij je er op wijzen dat steeds meer gemeenten regelgeving invoeren over het geheel, gedeeltelijk, tijdelijk en/of langdurig verhuren van woningen.

Het is wenselijk hier, voordat verhuurd wordt, goed naar te kijken. Uiteraard kunnen wij je van dienst zijn bij het bepalen van de fiscale impact alsmede bij het checken van lokale regelgeving!