De jubelton jubelt nog even door!

De jubelton wordt weer afgeschaft. Er blijkt namelijk een kleine inschattingsfout in Den Haag te zijn gemaakt. In 2017 werd de jubelton geïntroduceerd. De overtuiging in politiek Den Haag was dat hiermee kinderen die de schenking ontvangen een deel van hun hypotheekschulden zouden gaan aflossen. Maar wat bleek? Dat gebeurde niet.

Met de jubelton werden kinderen door hun ouders blij gemaakt bij de aanschaf (of verbouwing) van een huis(je). Hiermee kregen de kinderen dus een (jubel)ton meer te besteden bij de aanschaf van een eigen woning en werd de overspannen (onderkant) van de woningmarkt nog meer overspannen. Dat was even niet voorzien en kan niet de bedoeling zijn, aldus politiek Den Haag. Daarnaast werd de kloof tussen arm en rijk nog meer duidelijk. Arme ouders kunnen namelijk geen (jubel)ton schenken. Rijke ouders kunnen dat wel. Ook die schrijnende ongelijkheid kan niet de bedoeling zijn. Dus afschaffen die jubelton dacht men in Den Haag. En zo geschiedde, per 1 januari aanstaande is het voorbij met de pret van de jubelton.

Hoe werkt het ook alweer? Tot en met 2022 kan een belastingvrije schenking worden gedaan van ruim € 106.000. Degene (vaak dus het kind) die de schenking ontvangt moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Daarnaast moet het geld worden aangewend om (een deel van) de eigen woning schuld af te lossen (wat dus zelden gebeurt is), of een eigen woning aan te kopen, of een eigen woning te verbouwen. Het geschonken bedrag hoeft echter niet meteen te worden aangewend. Het mag op een bankrekening geparkeerd worden of kan zelfs door de schenkende ouder worden schuldig erkend. In afwachting van dat ene mooie huis wat voorbij komt om te kopen. Wel moet dat huis dan binnen een bepaalde periode gevonden, gekocht en geleverd worden. Stel je schenkt als ouder per 31 december aanstaande het bedrag van € 106.000 aan je kind, dan moet het kind uiterlijk 31 december 2024 het geld hebben aangewend voor de aankoop van een eigen woning. Van deze schenking moet ook binnen 3 maanden na de schenking een aangifte schenkbelasting worden gedaan met een beroep op de verhoogde vrijstelling. Dus hier dient begin 2023 wel even op te worden gelet.

In de loop van 2023 en in het uiterste geval in 2024 informeer je als schenkende ouder nog eens bij je kind of er al zicht is op de aankoop van een eigen woning. Kind wordt een beetje zenuwachtig en zegt naarstig op zoek te zijn, echter zonder resultaat. Spijtig, maar op 31 december 2024 viert het kind nog steeds Oud & Nieuw in zijn of haar gehuurde flatje in de binnenstad van een mooie provinciestad. Ook spijtig, maar de woningmarkt is nog steeds behoorlijk overspannen, de afschaffing van de jubelton heeft hier niets in verandert en de zoektocht is gestaakt. Wat het extra spijtig maakt is dat de schenking van € 106.000 alsnog belast is met schenkingsrecht, tenzij een ontbindende voorwaarde wordt overeengekomen met het muitende of radeloze kind dat dus geen eigen woning aanschaft. Geen eigen woning aangeschaft, dan draai ik (als schenkende ouder) de schenking terug. Dit moet dan wel ten tijde van de schenking even goed worden vastgelegd.

Kortom: ook al wordt de jubelton per 1 januari aanstaande afgeschaft, toch kan nog 2 jaar gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van € 106.000. Essentieel is dan wel dat de schenking nog dit jaar wordt gedaan en dat een aantal formaliteiten in acht worden genomen. En dan maar hopen dat een geschikte woning gevonden kan worden.

Mocht je hulp nodig hebben bij de aangifte schenkbelasting of het opstellen van een schenkovereenkomst met de juiste voorwaarden, of wil je meer diepgaande informatie, neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag verder!