De no-riskpolis

Ken je de no-riskpolis al?

Wat is een no-riskpolis?

Een no-riskpolis is een regeling voor de werkgever als deze een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling zorgt er voor dat;

 • Je als werkgever een ziektewetuitkering kunt krijgen wanneer de betreffende medewerker ziek wordt. De ziektewetuitkering is 70% tot 100% van het dagloon, dit is afhankelijk van wat je als werkgever aan de werknemer moet doorbetalen volgens de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of cao.
 • Geen hogere premie hoeft te betalen als de werknemer een ziektewetuitkering krijgt.
 • Geen hogere premie hoeft te betalen als de werknemer in de WGA komt.

Hoe lang geldt een no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV een Ziektewetuitkering uitbetaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat.
In bijzondere situaties kan de werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij/zij een ernstige ziekte heeft.
Er zijn ook situaties dat de no-riskpolis blijvend geldt:

 • Als de werknemer een Wajong heeft of had;
 • Als de werknemer een artikel 7-WSW-dienstverband heeft.

Op wie is de no-riskpolis van toepassing?

De no-risk polis is bijvoorbeeld van toepassing op onderstaande medewerkers:

 • De werknemer heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
 • De werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
  o Medewerkers die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  o Medewerkers met een Wsw-indicatie 1.
  o Wajongers met arbeidsvermogen.
  o Medewerkers met een Wiw-baan of Id-baan.
  o Medewerkers die via de Praktijkroute in het doelgroep register zijn opgenomen.
 • De werknemer heeft of had problemen door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.
 • Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op www.uwv.nl.

Moet ik een no-riskpolis aanvragen?

Je hoeft een no-riskpolis niet van tevoren bij het UWV aan te vragen, de medewerker heeft al een indicatie no-riskpolis. Indien het om een medewerker gaat die in aanmerking komt voor een no-riskpolis op basis van belemmering tijdens opleiding dient er wel een aanvraag bij het UWV gedaan te worden.

Wat doe ik als mijn werknemer met no-riskpolis ziek wordt?
Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geef je bij de ziekmelding bij het UWV aan dat voor de betreffende werknemer de no-riskpolis geldt. Als de werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen zes weken aan het UWV door. Het is belangrijk dat je de ziekmelding op tijd doet, omdat je anders een boete van maximaal € 455,– kan krijgen.
Als je de werknemer nog niet ziek hebt gemeld binnen 6 weken en hij/zij is alweer beter, dan kun je de ziekmelding tegelijk met de betermelding doen.

Heb je hulp nodig bij een ziekmelding neem dan contact met ons op.