De vergeten huwelijkse voorwaarde(n)

Het was weer aangiftetijd. Iedereen weet dat het moet, het indienen van de aangifte, maar niemand heeft er zin in om het op te pakken. Na het uitstellen van dit klusje wordt de aangifte dan eindelijk gemaakt en ingediend. Eigenlijk is dit ook een mooi moment om de huwelijkse voorwaarden erbij te pakken en om het periodiek verrekenbeding uit te voeren. Veel cijfers ten behoeve van het periodiek verrekenbeding zijn immers bij de aangifte gebruikt.

Voor het huwelijk is menig stel naar de notaris geweest om de huwelijkse voorwaarden te bespreken en vast te leggen in een notariële akte. Vaak moet er naar aanleiding van deze huwelijkse voorwaarden jaarlijks tijdens het huwelijk een periodieke verrekening plaatsvinden. Een periodiek verrekenbeding houdt vaak in dat jaarlijks tussen de echtgenoten het inkomen gelijkelijk moet worden verrekend.

Deze verrekening wordt echter vaak vergeten. Als bij het einde van het huwelijk blijkt dat aan dit periodiek verrekenbeding tijdens het huwelijk niet is voldaan, dan bepaalt de wet dat aan het einde van het huwelijk alsnog moet worden verrekend. Kort gezegd houdt dit vaak in dat bij het einde van het huwelijk dient te worden afgerekend alsof er in gemeenschap van goederen is gehuwd. Er is nog wel een escape mogelijk, echter is dat een positie die vaak lastig is te bewijzen. Het niet periodiek verrekenen kan er dus toe leiden dat ondernemingsvermogen ondanks de huwelijkse voorwaarden in de verrekening wordt betrokken en dus 50/50 wordt afgerekend.

Dit kan nog worden gerepareerd door bijvoorbeeld dit jaar ervoor te kiezen om de eerdere jaren alsnog te verrekenen. In het kort gezegd worden dan de inkomsten, maar ook de waardestijgingen van de niet-verrekende inkomsten in de verrekening van dit jaar betrokken. Dit wordt vervolgens in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Natuurlijk zitten hier nog diverse eisen en voorwaarden aan. Hierover kan een adviseur je altijd adviseren. Wanneer het periodiek verrekenbeding dit jaar wordt hersteld, juist wordt vastgelegd en vervolgens elk jaar wordt verrekend, dan geldt bij het beëindigen van het huwelijk hetgeen wat in de huwelijkse voorwaarden is bepaald.

Dus om voor de toekomst discussies te voorkomen, is het goed om de huwelijkse voorwaarden er weer bij te pakken en met je adviseur te bespreken.