Diverse wijzigingen lonen en loonbelasting 2023

Per 1 januari 2023 wijzigen er, zoals ieder jaar, weer een aantal belangrijke zaken. Hieronder zetten wij er wat voor je op een rij.

Minimumloon:

Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15%.
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimum uurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Per 1 januari 2024 gaat er sprake zijn van een wettelijk minimum uurloon. Dat betekent dat het minimum uurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek.

Reiskostenvergoeding:

Per 1 januari 2023 wordt de vrijgestelde vergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.  Dit bedrag is voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer. Bij een hogere vergoeding dan de € 0,21 per kilometer wordt het meerdere als loon van de werknemer gezien. De werkgever mag dit deel ook aanwijzen als eindheffingsloon in de Werkkostenregeling.

Thuiswerkvergoeding:

Per 1 januari 2023 stijgt de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,00 naar € 2,15 per dag.

Let op!  Het is het één of het ander. Een werknemer kan per dag óf een thuiswerkvergoeding ontvangen óf een reiskostenvergoeding ontvangen. Beide tegelijk op één dag kan niet. Werkgever moet kunnen  bewijzen wat de thuiswerkdagen zijn en wat de reisdagen zijn. Alleen werkelijke reisdagen mogen vergoed worden.

Bijtelling elektrische auto:

De bijtelling in 2023 is 22%. Dit geldt voor alle auto’s die CO2 uitstoten, inclusief (plug-in) hybride auto’s. Per 1 januari 2023 krijgen volledig elektrische auto’s 16% bijtelling tot een bedrag van € 30.000,- Over het bedrag daarboven geldt 22% bijtelling. In 2022 lag de bijtellingsgrens nog op € 35.000,-.

Werkkostenregeling:

Er was al een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling aangekondigd van 1,7% naar 1,92% van de fiscale loonsom. Recent werd een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 aangenomen. Hierdoor stijgt de vrije ruimte in 2023 tijdelijk verder naar 3% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Over het meerdere blijft de 1,18% ongewijzigd ten opzichte van 2022. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijke verhoging.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben over jouw situatie kun je natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze loonbelastingspecialisten.