Grote wijzigingen voor Box 3 van de inkomstenbelasting op komst!

Op een onverwacht moment, een rustige vrijdagmiddag in september 2019, gooide Staatssecretaris Snel van Financiën een klein bommetje de Tweede Kamer in. Een voorstel voor een forse aanpassing van box 3 van de inkomstenbelasting. En dat zou zomaar eens heel gunstig kunnen zijn voor de gemiddelde spaarder.

Het plan van de Staatssecretaris is om veel meer rekening te gaan houden met de daadwerkelijke verdeling van het vermogen over spaargeld en andere vermogensbestanddelen. Daarbij wil hij ook meer rekening houden met de werkelijke rendementen die met spaargeld en andere beleggingen behaald kunnen worden. In zijn voorstel rekent hij met 0,09% rendement over spaargeld en 5,33% rendement over overige vermogensbestanddelen.

Deze rendementen worden vervolgens belast tegen een iets hoger tarief, namelijk 33% in plaats van het huidige box 3 tarief van 30%. Vervolgens zou de eerste € 400 berekend inkomen uit box 3 vrijgesteld zijn van belastingheffing. In het voorstel zou dat er voor zorgen dat spaargeld tot maar liefst € 440.000,- niet langer belast zou worden (€ 440.000,-* 0,09% = € 396,- en dus geen belastingheffing).

Let wel, het is enkel een voorstel! Alles zou dus nog zomaar kunnen wijzigen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten hierover nog debatteren, dus invoering voor 2022 lijkt onwaarschijnlijk.

Meer over dit voorstel lees je op de website van het Ministerie van Financiën, zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2019/09/06/135-miljoen-spaarders-betalen-door-nieuw-voorstel-straks-geen-belasting-meer-in-box-3

Uiteraard houden wij je via onze website over dit voorstel op de hoogte!