Heen en weer en weer en heen

Eerst was er de VAR verklaring. Volgens het kabinet Rutte I voldeed de VAR niet meer aan voorwaarden voor flexibele arbeid, dus kwam een nieuw initiatief uit de hoge hoed van Rutte II: het wetsvoorstel de BGL (Beschikking Geen Loonheffing). Dit wetsvoorstel heeft het uiteindelijk niet gehaald en is vervolgens vervangen door de Wet DBA (Wet Deregulering Arbeidsrelaties).

De Wet DBA is een gruwel wet voor zowel opdrachtgevers, maar ook voor ZZP’ers. Niet alleen heeft het voor veel onduidelijkheid en rechtsonzekerheid geleid voor de ZZP’ers en de opdrachtgevers, ook de naleving van de wet wordt momenteel door de Overheid niet gehandhaafd behalve in geval van misbruik. Hoe dit misbruik dan onderkend dient te worden als er niet gehandhaafd wordt, is onduidelijk.

Maar goed Rutte III is voortvarend en is dan ook voornemens om de slechtwerkende Wet DBA met haar modelcontracten in de prullenbak te laten verdwijnen.

Van het aanstaande kabinet Rutte III is het de intentie om de positie van ZZP’ers te verbeteren. In de plaats van de DBA willen de vier coalitiepartijen een opdrachtgeversverklaring invoeren, die online ingevuld dient te worden. Dit lijkt verdacht veel op de eerder reeds bedachte BGL die destijds unaniem werd afgekeurd. Het beoogde instrument van de opdrachtgeversverklaring aan de voorkant verandert niets aan de heersende rechtsonzekerheid over wie zich ondernemer mag noemen en wie niet. Wellicht weer gewoon de VAR invoeren is ook een optie. Zo vervelend was dat nog niet en dan hoeven we niet meer heen en weer te laveren tussen de wetvoorstellen en wetgeving die rechtsonzekerheid en onduidelijkheid heeft gecreëerd.

Wil je door ons automatisch op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.