HELP, MIJN VAKANTIEDAGEN ZIJN IN HET WATER GEVALLEN!

Eindelijk is het dan zover, je gaat 2 maanden op vakantie, die lang verlangde en beoogde verre reis maken. De afgelopen jaren heb je niet veel vakantie opgenomen; je had het niet nodig en collegae met kinderen gingen voor in de schoolvakanties. Eigenlijk kwam het er gewoon niet van. Nu, na maandenlange voorbereiding én akkoord van je werkgever is het eindelijk zo ver, maar liefst 8 weken op vakantie naar het Verre Oosten!

Je laatste werkdag is aangebroken; tijd voor de overdracht van je werkzaamheden. Ook komt je werkgever naar je toe om je nog even een super fijne, goede en prachtige vakantie te wensen. “Oh, en dan nog ff een vraagje……………… op je eerstvolgende salaris brengen wij 200 uur verlof in mindering, wij nemen aan dat je daar mee akkoord gaat? Zoveel verlofuren had je namelijk niet meer”.

“Uhh, wat??” vraag jij je af? Maar ja… vakantie uren verjaren en kunnen dus zomaar in het water vallen! En weg zijn ze!

Hoe zit dat nou precies?

Sinds 2012 zit er een vervaltermijn aan de opgebouwde vakantiedagen.
Voor wettelijk vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 zijn toegekend geldt een vervaltermijn van een half jaar. De wettelijke vakantiedagen die een medewerker in 2018 heeft opgebouwd, moeten voor 1 juli 2019 opgenomen worden anders vervallen deze vakantiedagen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij cao, in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsvoorwaardenreglement.

Als goed werkgever is het verstandig de medewerkers tijdig van het vervallen van vakantiedagen op de hoogte te stellen. Indien mogelijk kunnen de vakantiedagen nog tijdig opgenomen worden. Tevens is het mogelijk om uitstel van verjaring aan te vragen, maar dat uitstel wordt alleen verleend indien daar een goede reden voor is.

Voor nu zijn de volgende verjaringstermijnen van belang.
• Wettelijke vakantiedagen 2018 verjaren per 1 juli 2019
• Bovenwettelijke vakantiedagen 2014 verjaren per 1 januari 2020
• Wettelijke vakantiedagen 2019 verjaren per 1 juli 2020

Wil je weten waar je aan toe bent als werkgever of werknemer? Vraag bij EJP het speciaal daarvoor ontworpen rekenmodel aan, dan kun je per jaar zien welke uren nog gelden of verjaren, zo voorkom je dat je vakantie in het water valt!