Het einde van het corona-tijdperk?

Op 25 februari zijn vrijwel alle beperkende maatregelen om het corona-virus te bestrijden afgeschaft. We kunnen alleen maar hopen dat deze maatregelen definitief verleden tijd zijn. Met het einde van de anderhalvemetersamenleving komt ook een einde aan de verschillende steunpakketten. We gaan kort in op de belangrijkste maatregelen.

NOW

Op 31 maart 2022 eindigt de NOW, de loonsteun die door het UWV wordt betaald. Wie voor het eerste kwartaal 2022 nog loonsteun wil ontvangen (omdat er ten minste 20% omzetdaling is), kan deze tot 13 april 2022 aanvragen.

Overigens zijn we voorlopig nog niet van de NOW af. Tot in de zomer van 2023 moeten er nog eindafrekeningen worden ingediend bij het UWV.

De eerstvolgende deadline voor een eindafrekening is op 31 maart 2022. Dan moet de eindafrekening voor de NOW2 (juni-september 2020) worden ingediend. Als hiervoor een verklaring van een accountant of derde deskundige nodig is, dan kan uitstel worden aangevraagd tot 7 juli 2022. Dit uitstel moet dan wel uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV zijn aangevraagd en geldt alleen als er een verklaring moet worden aangeleverd.

TVL

Op 31 maart 2022 eindigt ook de TVL, de vergoeding voor vaste lasten van de RVO. Ook deze kan nog worden aangevraagd over het eerste kwartaal 2022. Als je meer als 30% omzetdaling hebt kan tot 31 maart 2022 een aanvraag worden ingediend.

Ook voor de TVL geldt dat er na 31 maart nog periodiek eindafrekeningen zullen moeten worden ingediend. De eerstvolgende deadline is op 1 april 2022 voor de TVL over het derde kwartaal 2021. De laatste eindafrekening TVL moet op 1 december 2022 zijn ingediend.

Belastinguitstel

Op 1 april 2022 eindigt het belastinguitstel. Dat houdt in dat alle nieuwe belastingaanslagen, waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, weer op tijd moeten worden betaald. Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonheffing over maart 2022 en de BTW over het eerste kwartaal 2022.

In het verleden opgebouwde corona-schulden moeten vanaf oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen worden afbetaald. Eerder/sneller afbetalen mag ook.

Let op: als er na 1 oktober 2022 nieuwe belastingschulden ontstaan, dan kan de afbetalingsregeling worden ingetrokken. Wees er dus alert op dat alle belastingen op tijd worden aangegeven en betaald.

Handel met Rusland

Helaas gaan we niet terug naar het “oude normaal”. De Russische inval in Oekraïne van 24 februari heeft de verhoudingen in de wereld veranderd. Heb je in het eerste kwartaal 2022 een omzetdaling omdat je niet meer met Rusland kan, mag of wilt handelen? Ook dan kan je nog NOW en/of TVL aanvragen, de omzetdaling hoeft namelijk niet door het corona-virus te komen.