Jubelton? Van een verlaging naar een afschaffing, de jubel-weg

Met de jubelton wordt in de volksmond de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedoeld. De tijd van de jubelton is geweest. De jubelton wordt namelijk eerst verlaagd en wordt vervolgens in zijn geheel afgeschaft. In deze blog gaan wij hier nader op in.

Jubelton regeling

Met de jubelton kan, ongeacht van de familieverhouding, een bedrag van ca.
€ 106.000,- onder voorwaarden belastingvrij geschonken worden voor de eigen woning. De doelstelling bij de invoering van de jubeltonregeling in 2013 was met name om de ‘onderwaterhypotheken’ te verminderen. In die tijd was het crisis op de woningmarkt en erg moeilijk om een woning te verkopen.

Tegenwoordig vergroot de jubelton regeling de ongelijkheid tussen huiseigenaren die wel gebruik kunnen maken van deze regeling en de huiseigenaren die dat niet kunnen. Daarbij is het ook zo dat de huizenprijzen opgedreven worden omdat er meer geld naar de woningmarkt vloeit. In Den Haag vonden ze het daarom tijd om deze jubelton regeling af te schaffen.

Verlaging jubelton

Om ICT-technische redenen is het niet mogelijk om de jubelton regeling al per 2023 af te schaffen. De vrijstelling verlagen daarentegen is wel mogelijk. Vanaf 1 januari 2023 zal het kabinet de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning van ca.
€ 106.000 verlagen naar ca. € 27.000,-.

Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat ouders eenmalig, zonder voorwaarden, aan kinderen kunnen schenken. Net als bij de jubelton geldt er wel een leeftijdsgrens van 40 jaar. Hiermee wordt de jubelton tussen ouders en kinderen feitelijk al afgeschaft. Het is immers makkelijker om zonder aanvullende voorwaarden te schenken.

Afschaffing jubelton

Vanaf 1 januari 2024 zal de jubelton formeel ook afgeschaft worden.

Gebruik maken van jubelton

Indien je nog maximaal gebruik wilt maken van de jubelton, dan dient dit jaar nog een bedrag geschonken te worden. De ontvanger van de schenking heeft dan tot 31 december 2024 de tijd om het schenkbedrag te besteden voor de aankoop of verbouwing van een eigenwoning of de aflossing van een hypotheek waarvoor hypotheekrenteaftrek geldt. Als dit niet lukt, dan kan je afspreken dat de € 100.000,- moet worden terugbetaald. Er is dan dus geen schenkbelasting verschuldigd.

Jubel-weg

Om nog gebruik te maken van de jubelton, doe je er verstandig aan om dit jaar nog een bedrag te schenken met beroep op de  verhoogde schenkingsvrijstelling van ca.
€ 106.000,-. In 2022 is namelijk de laatste mogelijkheid om nog een beroep te kunnen doen op de jubelton.