Kilometerheffing vrachtauto’s komt er aan

Het zal nog even duren voordat het zover is, maar in Den Haag wordt gewerkt aan een kilometerheffing voor vrachtauto’s. De regeling is nog niet aangenomen en kan dus nog wijzigen.

Wanneer gaat de regeling in?

Het zal nog even duren. De wet is recentelijk ingediend bij de Tweede Kamer. Als deze het politieke proces heeft doorlopen zal er nog niet meteen worden geheven. Er zal namelijk nog enige tijd nodig zijn voor de invoering en de logistiek. De vermoedelijke heffing wordt pas op 1 januari 2026 of 1 juli 2026 verwacht. Toch is het nu al iets om rekening mee te houden met investeringsplannen, omdat een vrachtauto voor langere tijd wordt gekocht.

Wat gaat er gebeuren?

Elke vrachtauto die in Nederland op de weg rijdt, ook vrachtauto’s van buitenlandse ondernemingen, zullen een kastje in de vrachtauto moeten laten inbouwen. Deze registreert waar de vrachtauto op welk moment rijdt en of er wel of niet geheven moet worden. Alleen op bepaalde wegen zal worden geheven. Zie hiervoor ook de afbeelding. Als de wet wordt ingevoerd zullen vrachtauto’s voor van boordapparatuur moeten worden voorzien.

 

De boordapparatuur is verbonden met een zogenoemde dienstaanbieder. Dit is een onderneming met een vergunning, die zorgt voor een goede (internet)verbinding met de apparatuur. De dienstaanbieder zal de kentekenhouder periodiek een factuur sturen voor de heffing en deze afdragen aan de overheid. Als de kentekenhouder kan aantonen dat hij de factuur van de dienstaanbieder heeft betaald, is hij verder gevrijwaard.

Omdat er formeel sprake is van een tolheffing en niet van een belastingheffing zal de vrachtautoheffing waarschijnlijk niet door de belastingdienst worden uitgevoerd. RDW of CJIB zijn mogelijk uitvoeringsinstanties.

Gelijktijdig met het invoeren van de kilometerheffing zal het zogenoemde eurovignet worden afgeschaft en zal de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s worden verlaagd. Zo verschuift de betaling naar het gebruik van de vrachtauto, in plaats van het bezit er van.

Hoe hoog is de heffing?

Afhankelijk van de euro-emissieklasse en de toegestane massa van de vrachtauto wordt er geheven per gereden kilometer op de aangewezen wegen. Momenteel wordt uitgegaan van een gemiddeld tarief van € 0,15 per kilometer.

  • Voor vrachtauto’s tot 12.000 KG is het tarief € 0,078 (Euro 6 of beter) tot € 0,156 (Euro 0) per KM.
  • Voor vrachtauto’s tot 32.000 KG is het tarief € 0,126 tot € 0,252 per KM.
  • Voor vrachtauto’s vanaf 32.000 KG is het tarief € 0,13 tot € 0,26 per KM.

Enkele soorten vrachtauto’s zijn vrijgesteld van de heffing. Naast vrachtauto’s in gebruik van de overheid vallen onder de vrijstelling ook oldtimers (40 jaar of ouder, en zonder bedrijfsmatig gebruik), vrachtauto’s op handelaarskenteken en vrachtauto’s die worden gebruikt als vuilniswagen of in soortgelijk gebruik.

Komt deze regeling ook voor personenauto’s?

Daar is niets over besloten. Het is denkbaar dat de stap naar de personenauto snel is gezet als er eenmaal ervaring is opgedaan met vrachtauto’s.