Klein paragraafje, grote gevolgen voor de DGA

The devil is in the detail. Dat is hoe Prinsjesdag 2018 aanvoelde. Een niet-veelzeggend belastingpakket dat copy/paste uit het regeerakkoord was overgeschreven. Behalve dan dat er in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer één paragraafje stond. “Het kabinet gaat schulden aan de eigen BV, boven € 500.000,-, belasten, uitwerking volgt in het voorjaar 2019.” Inmiddels is het voorjaar 2019, en de uitwerking is er! Waar een klein paragraafje groot in kan zijn, lees je hieronder.

Het is in de praktijk gebruikelijk dat een ondernemer geld van zijn eigen BV leent. Dit kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld om zijn woning te financieren of om beleggingspandjes mee aan te kopen. Soms ook ter financiering van een vakantie. Of dat laatste slim is, valt over te twisten, maar het gebeurt. Het blijft geleend geld. Zeker als de lening achteraf niet meer kan worden terugbetaald, zijn de fiscale poppen aan het dansen.

Dit leidde tot veel discussies met de belastingdienst en die discussies is de fiscus zat. Daarom is deze nieuwe wet voorgesteld. Het betreft een voorstel waarbij iedereen tot 1 april 2019 de tijd krijgt om te reageren. Daarna wordt het wellicht wat bijgeschaafd en vermoedelijk op Prinsjesdag 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Ook dan gaat de nieuwe wet nog niet meteen pijn doen. Hij moet namelijk in 2022 in werking treden.

Voorgestelde wet

In de nieuwe wet moet de ondernemer op 31 december van ieder jaar (dus voor het eerst op 31-12-2022) alle schulden en verplichtingen die hij aan zijn BV heeft bij elkaar optellen tegen de nominale waarde. Als hij vorderingen op zijn BV heeft dan mag hij die niet verrekenen. Is het saldo meer dan € 500.000,-, dan is het meerdere belast tegen (alsdan) 26,9% inkomstenbelasting in Box 2.

De schuld blijft juridisch wel bestaan. Dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat een jaar later dezelfde heffing weer speelt. Gelukkig is dat niet het geval. Het drempelbedrag wordt ieder jaar opgehoogd met het bedrag waarover je al een keer bent belast. Heb je eind 2022 € 600.000,- schuld, dan betaal je over € 100.000,- inkomstenbelasting. In 2023 mag je dan € 600.000,- schuld hebben zonder dat dan weer belasting betaald hoeft te worden, zodat alleen een toename nog belast is.

Schulden die bij de BV zijn afgesloten om de “eerste eigen woning” te financieren mogen buiten beschouwing worden gelaten. De voorwaarde is wel dat de desbetreffende schuld of wel vóór 1 januari 2022 is aangegaan of dat er een recht van hypotheek is gevestigd. Dat laatste kan mogelijk een probleem zijn als ook een deel van de eigen woning via de bank is gefinancierd.

Gedichte gaten & open eindjes

De wetgever heeft gelijk enkele gaten gedicht. Zo moet je alle BV’s waarin je (indirect) meer dan 5% van de aandelen hebt gezamenlijk bekijken. Het heeft dus geen zin om bij twee BV’s ieder € 499.000,- te lenen. Ook het verstrekken van een lening aan je partner of kinderen is dichtgetimmerd, deze leningen worden meegenomen in de drempel van de directeur-grootaandeelhouder.

Door het druk dichttimmeren van geziene gaten zijn er nog een aantal andere gaten gevallen of blijven zitten. Gaten die de ondernemer vooral geld zullen gaan kosten. Voorbeeldje: Heeft zoon- of dochterlief € 600.000,- van de persoonlijke holding geleend om aandelen in het familiebedrijf te kunnen kopen en wordt dit bedrag voorlopig niet terugbetaald? Dan kan het zomaar zijn dat vader ieder jaar over € 100.000,- wordt belast. De maatregel dat de drempel wordt opgehoogd werkt bij toepassing met kinderen namelijk niet goed uit in het huidige voorstel.
En los van deze beoogde wetswijziging blijven de oude discussies van toepassing. Heb je net over € 100.000,- belasting betaald, dan nog kan de inspecteur de volledige € 600.000,- als dividenduitkering beschouwen als hij de lening onzakelijk vindt. Sowieso is er geen maatregel opgenomen om achteraf dividend uit te kunnen keren ter aflossing van de lening. Dit kan tot dubbele heffing over hetzelfde bedrag leiden.

Onderneem actie!

Vind jij als ondernemer hier wat van; reageer dan vooral op het wetsvoorstel. Je hebt daar tot 1 april 2019 de tijd voor. Je kunt je mening rechtstreeks geven door hier te klikken naar de site van Overheid.nl.

Wij zullen de gesignaleerde gaten en knelpunten ook gaan aankaarten en onder andere pleiten voor de mogelijkheid tot het onbelast uit kunnen keren van dividend, tegen verrekening met de opgebouwde verhoging van de drempel.

Het kabinet gaat dus de strijd aan met de rekening-courantschuld en andere schulden bij de eigen BV. Staat de teller bij jou om wat voor reden dan ook op meer dan € 500.000,-? Dan heb je nog tot 31 december 2022 de tijd om hier iets aan te doen. Wat een passende oplossing voor jou is? Neem gerust contact op met jouw EJP’er!

Heb jij zin om EJP’er te worden? Check onze vacatures of neem contact op met onze Talentscout Patty.