Lekker doorschenken!

De jubelton! Belastingvrij schenken! Allemaal populaire termen voor de hoge schenkingsvrijstelling. Ook in het jaar 2018 kan de hoge schenkingsvrijstelling voor een eigen woning worden benut. Die vrijstelling betreft een aanzienlijk bedrag, dus het kan zijn dat de schenker deze mogelijkheid wel wil benutten, maar niet per direct de middelen ter beschikking heeft. Daar is een oplossing voor: schenken in fases!

Gefaseerd schenken

De maximale vrijstelling voor 2018 bedraagt € 100.800. Indien de schenker momenteel niet over voldoende middelen bezit kan er ook voor gekozen worden om de schenking gefaseerd te laten plaatsvinden over drie jaar. De schenking dient dan wel over een periode van drie jaar achtereenvolgens plaats te vinden. Dit betekent dat als het eerste deel van de schenking plaatsvindt in 2018. De daarop volgende schenkingen in 2019 en 2020 moeten plaatsvinden.

Degene die de schenking ontvangt – bijvoorbeeld de kinderen, neven en of nichten of het kind van uw beste vrienden – dient voor de schenking in dit jaar een beroep te doen op de vrijstelling evenals in de daaropvolgende twee jaren voor de aanvullende bedragen.

Het is wel aan te raden dat degene die de schenking ontvangt ten tijde van de ontvangst van de laatste schenking (in het derde jaar van de schenking) de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt.

Degene die de schenking ontvangt dient het ontvangen bedrag wel aan te wenden voor de zijn of haar eigen woning, uiterlijk op de laatste dag van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin voor het eerst een beroep op de vrijstelling is gedaan. Bij de eerste schenking in 2018 en aanvullend in 2019 en 2020 dient hij of zij het geld uiterlijk op 31 december 2020 voor de eigen woning te hebben uitgegeven.

LET OP: Voor de schenkingen in 2019 en 2020 is de bestedingstermijn niet zo lang. Heeft de ontvanger van de gelden de schenking niet of niet tijdig uitgegeven, dan vervalt (voor dat deel) de vrijstelling. Houd dat dus even in de gaten.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Check ook onze vacatures voor als je iemand bent of kent die het eens helemaal anders wilt gaan doen #goudentip=citytrip!

 

lekker door blijven schenken