Monument op de schop

Bij de aankoop van een rijksmonument als eigen woning mag je de onderhoudskosten daarvoor aftrekken. Deze aftrek kan plaatsvinden naast een eventuele hypotheekrenteaftrek. Deze monumentenaftrek gaat in 2019 op de schop. Maar hoe rigoureus is die schop waar het op gaat?

Monumentenaftrek

Voor de fiscale aftrekbaarheid moet het echt gaan om onderhoudskosten. Als hoofdregel geldt dat de kosten voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat aftrekbaar zijn. Kosten voor vernieuwingen en moderniseringen zijn niet aftrekbaar. Als je een rijksmonumentenpand met veel achterstallig onderhoud koopt als eigen woning, mogen de onderhoudskosten die je maakt om het pand weer in een behoorlijke staat te brengen, in aftrek worden gebracht. Dit kan met een hoog inkomen in box 1 een aantrekkelijke regeling zijn.

Op de schop

Vanaf 2019 komt er verandering in de regeling. In 2016 is bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten in te ruilen voor een subsidieregeling. Dit wetsvoorstel is aangehouden, maar is wegens forse uitvoeringsconsequenties uitgesteld tot, zoals het er momenteel naar uitziet, 2019. Het ministerie van OC&W heeft in 2018 verder gewerkt aan de uitwerking van een vervangende subsidieregeling. Het lijkt er nu op dat eigenaren van rijksmonumenten in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie kunnen krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. Zij krijgen door de regeling compensatie van de meerkosten die gemaakt worden voor het behoud van de monumentale waarden. Doordat de overheid heeft gekozen voor een maximale subsidie in plaats van een aftrek, komt er voor gerechtigden een gelijkere regeling dan voorheen. Voor degene die een hoog box 1 inkomen hebben wordt de regeling minder aantrekkelijk.

Een tip is dan ook om onderhoudskosten nog in 2018 in overleg met de Belastingdienst op te pakken en uit te voeren, zodat de aftrek in 2018 nog maximaal benut kan gaan worden. Uiteraard is het aanvragen van de subsidie voor 2019 ook een actie die eind dit jaar op de agenda gezet dient te worden als je een rijksmonument bewoont.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Check ook onze vacatures voor als je iemand bent of kent die het eens helemaal anders wilt gaan doen #goudentip=citytrip!

monument