Overlijden & DGA: De sleutel op de doodskist leggen?

Heb je wel eens nagedacht over wat er gebeurt met je BV wanneer je overlijdt? De Belastingdienst in ieder geval wel! Bij overlijden ben je o.a. belast in de inkomstenbelasting, erfbelasting en vennootschapsbelasting. In de praktijk kan dit oplopen tot 50% of meer van het vermogen van de BV! Wij lichten in het navolgend blog de fiscale gevolgen toe.

Inkomstenbelasting

Het overlijden van de DGA is een moment voor de Belastingdienst om belasting te heffen. De fiscale regelgeving bepaalt dat overlijden gelijk is aan verkoop van aandelen. Dit wordt een zogenaamde fictieve vervreemding genoemd. Bij deze overgang van aandelen is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Op verzoek van de erfgenamen kan, onder voorwaarden, deze verschuldigde inkomstenbelasting uitgesteld worden. Hierbij is het van belang dat de vennootschap een actieve onderneming drijft.

Erfbelasting

Naast de inkomstenbelasting komt ook de erfbelasting om de hoek kijken. De erfbelasting kan een heel groot gat in het werkkapitaal van de vennootschap slaan waardoor de onderneming in geldproblemen raakt. Er dient immers afgerekend te worden over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en hetgeen voor de aandelen is betaald. Gelukkig zijn er voor de DGA manieren om deze belastingheffing uit te stellen en door te schuiven.

Vennootschapsbelasting

Indien er een pensioenvoorziening is opgenomen in de vennootschap is er 20% (of 25%) vennootschapsbelasting verschuldigd over de waarde van de voorziening wanneer de DGA overlijdt. Bijna een kwart van dit pensioen moet dus afgedragen worden aan de belastingdienst. Heeft de BV het geld om dit te betalen?

De regels op het gebied van de bedrijfsopvolging zijn complex en kennen veel voorwaarden en uitzonderingen. Hierboven zijn slechts enkel voorbeelden gegeven die kunnen voorkomen bij het overlijden van een DGA. Wij adviseren de DGA om na te denken over de mogelijke gevolgen bij het (plotseling) overlijden. Eenmalig goed nadenken voorkomt problemen, onduidelijkheden en gezeur.