Rechtsherstel box 3: hersteld

Op 24 december 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing over spaargeld en vermogen in strijd is met de Europese Regels. Als gevolg hiervan is er een herstelplan aangekondigd om compensatie te geven over de jaren 2017 tot en met 2022.

Zie ook onze blog: Compensatieregeling spaartaks Box 3 bekend

Wij zien dat de belastingdienst de afgelopen weken veel teruggaven heeft verleend op basis van dit zogenoemde rechtsherstel. Maar op basis van een nieuw besluit namens de Staatssecretaris ziet het er naar uit dat er een verder herstel op het herstel gaat komen.

Wat wijzigt er

Degene die hier met name van gaan profiteren zijn personen die een (vakantie)woning in het buitenland hebben. Woningen in het buitenland zijn namelijk belast daar waar de woning staat. Hoewel de woning wel in Nederland moet worden aangegeven, zal de Nederlandse belastingdienst hier een vermindering op de te betalen belasting moeten geven om dubbele heffing te voorkomen. Dat is geregeld in internationale verdragen en staat los van het rechtsherstel.

Op 1 augustus 2022, nadat de belastingdienst dus zo goed als klaar was met de eerste ronde van het rechtsherstel, is echter besloten dat de rekenregels voor deze voorkoming van dubbele belasting moeten worden aangepast. Dit kan leiden tot een extra teruggaaf voor de eigenaar van een vakantiewoning en zal zeker ook leiden tot extra werk voor de toch al overbelaste belastingdienst. Deze zal immers een aanzienlijk aantal herstelbeschikkingen moeten gaan herstellen.

Wat moet ik doen?

Er is geen actie nodig. De belastingdienst zal zelf contact opnemen met degene voor wie dit nieuwe besluit relevant is.

Een voorbeeld

Willem en Max zijn partners.
Op 1 januari 2020 hadden zij € 1.000.000,- op de spaarrekening staan.
Ook hadden zij op 1 januari 2020 een vakantiewoning in Griekenland van € 1.500.000,-.
Ze hadden geen ander vermogen of schulden.
In hun aangifte 2020 hebben zij het vermogen 50/50 verdeeld.

Als gevolg hiervan moesten zij samen € 31.600,- aan belasting in Box 3 betalen.
Voor de woning in Griekenland is er € 19.400,- verrekend ter voorkoming van dubbele belasting.
Per saldo dus € 12.200,- te betalen. Deze hebben ze betaald, maar zij hebben wel bezwaar gemaakt.

In juli 2022 hebben zij een teruggaaf gekregen voor de te veel geheven belasting.
De belasting werd opnieuw berekend. Er moest € 22.300,- worden betaald.
Hierop werd een voorkoming van dubbele belasting gegeven van € 14.300,-.
Per saldo waren ze dus € 9.000,- aan belasting verschuldigd.
Omdat ze al € 12.100,- hadden betaald kregen ze een teruggave van € 3.100,-.

Op grond van het nieuwe besluit wordt de voorkoming van dubbele belasting opnieuw berekend.
Deze bedraagt in het geval van Willem en Max geen € 14.300,- maar € 23.200,-.

Boven op de teruggaaf van € 3.100,- die ze al hebben gehad volgt dus een extra teruggaaf van € 8.900,-. Dit komt er op neer dat ze samen nog maar € 100,- aan belasting in Box 3 kwijt zijn.

Terecht?

Op € 2.500.000,- gezamenlijk vermogen moeten Willem en Max in 2020 effectief € 100,- (exact: € 117,-) aan belasting in Box 3 betalen.

Dit staat exact gelijk aan de heffing, na rechtsherstel, die zij hadden moeten betalen als ze slechts een bankrekening van € 1.000.000,- hadden aangehouden en geen woning in Griekenland zouden hebben gehad (rekening houdende met 60% minder heffingsvrij vermogen door gedeeltelijke toerekening van de vrijstelling aan het buitenland).

In zoverre is het nieuwe besluit dus terecht. Op deze wijze wordt de buitenlandse woning ook geheel niet in Nederland belast, zoals is afgesproken in de internationale verdragen.