Recordboete Belastingdienst vanwege zwarte lijst: nuttig of symboolpolitiek?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het Ministerie van Financiën een recordboete op ten bedrage van 3,7 miljoen euro. De boete is opgelegd vanwege de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Een zwarte lijst die de belastingdienst gebruikte om de persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs bij te houden.

Boete

De boete die de Belastingdienst moet betalen aan de toezichthouder komt uiteindelijk in dezelfde schatkist terecht als waar de gelden vandaan komen. De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën met Minister Kaag als eindverantwoordelijke. Daarom krijgt de Minister formeel de boete.

De gedachte achter het geven van een boete is dat daarmee aangegeven wordt of “iets wel of niet mag”. Hopelijk zorgt de boete er ook voor dat de Belastingdienst haar gedrag aan past.

Echter een boete waarbij gelden van links naar rechts worden geschoven bereikt wellicht het bovengenoemde doel niet. Nu blijkt dat de organisatie van de Belastingdienst zo is ingericht dat deze op meerdere fronten zelf de wettelijke kaders overtreedt dan zal de bezem door de organisatie moeten.

FSV

Mensen kwamen op de zwarte lijst (FSV) als de Belastingdienst zogenoemde risicosignalen ontving. Onlangs werd bekend dat er handleidingen zijn gevonden waaruit blijkt dat nationaliteit en leeftijd een rol speelden. Uit twee nieuwe onderzoeken van accountants- en advieskantoor PWC blijkt dat deze indicatoren een risicosignaal waren. De in totaal 270.000 gedupeerde mensen zijn met deze boete (betaald door én aan de Minister) vooralsnog niet echt gebaat.

Conclusie

Wellicht is het beter om de organisatie van de Belastingdienst eens goed tegen het licht te houden en te bekijken welke maatregelen moeten worden getroffen om intern sancties op te leggen. Als ambtenaren zich bewust hadden kunnen zijn van de vooringenomen positie en daar zelf inhoudelijk geen actie op hebben ondernomen dan is er momenteel niet voldoende zelfreflectie in de organisatie om te verbeteren. In plaats van een boete uit te delen zou het wellicht de voorkeur verdienen om de organisatie zelf eens goed te bekijken, intern sancties uit te delen en vervolgens de Belastingdienst weer beter te maken. Leuker kunnen we het immers niet maken…