Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer. De wet is met ingang van 1 augustus 2022 in werking getreden.

De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Meer info over de inhoud van de richtlijn vind je hier.