Schenken zonder morsen!

De meeste mensen weten wel wat er na hun overlijden met hun vermogen moet gebeuren. Het vermogen moet binnen de familie blijven en wordt bij het overlijden geërfd door de kinderen of kleinkinderen. Wanneer het vermogen pas overgaat naar de kinderen na het overlijden, dan kan dit een hoge belastingdruk opleveren. Door middel van jaarlijkse schenkingen kan er veel erfbelasting worden bespaard. Echter niet elke ouder wil bij leven al een flink deel van hun vermogen naar de kinderen overhevelen. Ouders willen vaak wel schenken als zij het beheer over dat vermogen houden. Hoe werkt dat dan?

Een oplossing kan zijn dat de ouder schenkt onder schuldigerkenning. Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken de ouders enkel vermogen op papier aan de kinderen. Zij schenken een som geld en blijven dat geschonken bedrag schuldig aan de kinderen. De kinderen lenen als het ware het bedrag meteen weer terug aan de ouders. Per saldo krijgen de ouders een schuld aan de kinderen en de kinderen een vordering op de ouders.

De vordering die de kinderen hebben gekregen op hun ouders kunnen de kinderen pas opeisen als de langstlevende ouder is overleden. Dit heeft dan als voordeel dat de ouders de beschikking over hun vermogen houden. Ook voor ouders die het vermogen niet liquide hebben, maar bij wie het bijvoorbeeld vast zit in stenen of in een onderneming. Die kunnen op deze manier wél het vermogen bij leven alvast voordelig schenken. Je kunt dan namelijk elk jaar opnieuw gebruik maken van het tariefsopstapje van de schenkbelasting én de toepasselijke vrijstelling.

Er zit wel een addertje onder het gras. Jaarlijks dienen de ouders over de schenking onder schuldigerkenning wel een rente te vergoeden van 6%. Het addertje is dat deze rente ook daadwerkelijk betaald moet worden en mag niet worden bijgeplust bij de schuld. Wanneer dat betalen niet gebeurt of op tijd rechtgezet wordt, wordt de schenking onder schuldigerkenning bij het overlijden van de langstlevende ouder gezien als een schenking die wordt verkregen krachtens erfrecht. Dat zou zonde zijn, want dan moet er naast de al betaalde schenkbelasting óók nog erfbelasting over te worden afgedragen. Dan mors je meteen de hele beoogde belastingbesparing.

De schenking onder schuldigerkenning kan bij een notariële akte worden vastgelegd, maar kan ook middels een onderhandse akte worden bekrachtigd.

Mocht je meer informatie willen over een schenking onder schuldigerkenning en/of over het opstellen van een onderhandse akte, dan willen wij dit graag met je bespreken.

Wil jij automatisch als eerste op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!