Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 2014 is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming  van maximaal € 2.700,- aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door organisaties die een leerling of student begeleiden in het bedrijfsleven. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort opleiding. Deze subsidieregeling zou komen te vervallen op 1 januari 2019 maar is verlengd tot en met 2023.

Subsidieregeling Praktijkleren

Wanneer je als organisatie in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren, kan deze na afloop van het studiejaar digitaal worden aangevraagd via het e-Loket op de website van de RVO. De subsidieaanvraag voor het leerjaar 2019/2020 kan tot en met 16 september 2020 tot 17.00 uur ingediend worden. Tijdens de aanvraag, of daarna, kan RVO de administratie controleren. Zorg daarom dat je minimaal over de volgende stukken beschikt:

  • Geldig praktijkleerovereenkomst (getekend door alle partijen)
  • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf
  • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont
  • Een kopie van het door de student behaald diploma

De door u ingediende subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een MBO BBL opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt uw subsidieaanvraag afgewezen;

Afwikkeling voorschot en definitieve subsidie

De hoogte van de subsidie word bepaald aan de hand van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Bij werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting door de coronamaatregelen brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden niet in mindering op de subsidie. Dit geldt ook voor organisaties die niet gedwongen waren, maar die toch moesten sluiten omdat voortzetting van de werkzaamheden niet verantwoord was met de coronamaatregelen.

Heb je meer vragen over deze subsidie, wil je nadere toelichting, of wil je jouw specifieke situatie eens met ons doornemen? Neem dan contact met ons op! We kunnen je natuurlijk ook begeleiden bij de aanvraag van deze subsidie.