Subsidieregeling vs. Monumentenaftrek

Tot en met 2018 was het makkelijk. Je liet je prachtige monumentale woning schilderen, de gevel opknappen of iets anders om het pand in prachtige staat te houden en dan had je het fiscale voordeel dat je deze kosten mag aftrekken van je inkomstenbelasting. De kosten zijn tot en met dit jaar voor 80% aftrekbaar in box 1. Een mooie regeling, maar deze gaat per 1 januari 2019 de prullenbak in en wordt ingeruild voor een subsidieregeling. Hoe zit dat dan?

Wat is de situatie vanaf 1 januari?

Vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten niet meer fiscaal aftrekbaar, maar je kan hiervoor een subsidie aanvragen. Deze subsidieregeling kent geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie aan kan vragen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, oftewel de kosten welke gericht zijn op het instandhouden van een rijksmonument of het voorkomen van verval of vervolgschade. De Nederlandse staat heeft een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 45 miljoen op jaarbasis.
De kosten die in aanmerking komen voor subsidie worden getoetst aan de volgende algemene uitgangspunten:

  • de werkzaamheden zien op de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden;
  • de werkzaamheden sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn, en
  • de werkzaamheden gericht zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De aanvraag van de subsidie zal niet moeilijk zijn. Iedere eigenaar kan deze digitaal indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april van het jaar volgend op de werkzaamheden. Oftewel de subsidie voor de kosten van 2019 kan worden aangevraagd van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Wie te laat komt heeft in dit geval gewoon pech. Bij de aanvraag dienen facturen te worden toegevoegd. Als het gaat om een aanvraag van kosten meer dan € 70.000,- dient een inspectierapport te worden toegevoegd. Je krijgt vervolgens binnen 13 weken na 30 april bericht of de aangevraagde subsidie wordt toegekend.

Wat doet dat financieel?

Leuk natuurlijk zo’n wijziging. Maar wat doet dat financieel voor mij dan als eigenaar van een rijksmonument?
Stel je laat jouw monument schilderen voor een bedrag van € 20.000,- dan heb je in 2018 recht op de volgende aftrek in box 1:

€ 20.000,- * 80% = €16.000,- als aftrekbare kosten
Stel je box 1 tarief is 51,95% dan is jouw netto voordeel € 8.312,-

Laat je nou dezelfde werkzaamheden uitvoeren in 2019 dan dien je een subsidie aanvraag te plaatsen, waarvan 35% van de kosten gesubsidieerd worden. Concreet betekent dit:

€ 20.000,- * 35% = € 7.000,- subsidievoordeel

De conclusie is dus dat je onder de nieuwe subsidieregeling op € 20.000,- schilderwerk € 1.312,- minder voordeel hebt. Indien je niet in de hoogste belastingschijf zit, is dit verschil kleiner.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, LinkedIn of Instagram.

We groeien lekker door, dus check ook onze vacatures voor als jij de nieuwe EJP’er bent of kent en neem contact op met onze Talentscout Patty.