Tik-Tak-Tik-Tak: deponeren geblazen!

Deponeren van jaarrekeningen is niet de eerste bezigheid waar een ondernemer (aandeelhouder / bestuurder van een BV) zich mee bezighoudt. Toch is het raadzaam hier aan te denken, want het verzuim van deponeren kan leiden tot ernstige sancties. Maar waarom is dat ook alweer precies zo belangrijk?

Ten eerste is het niet deponeren een economisch delict, een strafbaar feit dus en dat kan dien ten gevolge leiden tot een geldboete van bijna € 20.000,-. Ten tweede, wellicht nog belangrijker, wordt het niet tijdig deponeren van de jaarrekening gezien als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. In geval van faillissement ontstaat dan het wettelijk vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van dit faillissement kan zijn. Hierdoor zijn de bestuurders tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de BV en ontstaat omkering van de bewijslast. De bestuurder dient dus te gaan bewijzen dat er geen verband is tussen niet tijdig deponeren versus het faillissement. Als laatste zorgt het niet tijdig deponeren voor een slechtere credit rating bij kredietverzekeringsmaatschappijen.

Maar wat is nu de termijn?

De termijn die voor een BV (want dit is toch de meest gebruikelijke vorm) geldt is als volgt:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli
    (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Er geldt echter wel een uitzondering, namelijk als alle bestuurders ook aandeelhouder zijn. Dan leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling daarvan. In dit geval vervallen dus de 2 maanden voor de vaststelling. Voor een BV betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen). De tijd begint dus te dringen voor degene die nog niet gedeponeerd heeft!

Publicatie van je jaarrekening lijkt soms maar een formaliteit, maar kan toch ernstige gevolgen met zich meebrengen. Hou hier dus rekening mee.

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden door onze specialisten? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!