Trust me, I’m de Belastingdienst

“Vertrouwen is goed, controleren is beter.” Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, deze tegeltjeswijsheid is ook van toepassing op de openbare info van de Belastingdienst. Als burger verwacht je dat de Belastingdienst goed op de hoogte is van de geldende belastingwetten en dat zij deze kennis op een correcte en duidelijke wijze met belastingplichtigen deelt. Deze informatie stelt de Belastingdienst via diverse wegen ter beschikking. Bijvoorbeeld via de Belastingtelefoon of via haar website. Maar mag je wel vertrouwen op die informatiebronnen?

Vertrouwen op de website

Je zou verwachten dat je als brave burger mag vertrouwen op de inlichtingen die je via deze kanalen van de Belastingdienst verkrijgt. Dat is niet altijd waar, zoals onlangs weer bleek uit een uitspraak van de Raad van State. Daarin speelde het volgende.
Een dame vroeg huursubsidie aan, omdat zij daar volgens de website van de Belastingdienst voor in aanmerking kwam. Die huursubsidie heeft ze toen ook ontvangen, maar na controle bleek ze daar toch geen recht op te hebben. De Belastingdienst vorderde toen het ontvangen bedrag terug. Mevrouw was het hier niet mee eens. Immers, het was de site van de Belastingdienst waarop zij had gelezen dat ze recht had op deze subsidie!
De Raad van State oordeelde hierover dat zij het bedrag wel degelijk moest terugbetalen, want: “De website is slechts een hulpmiddel voor de burger en de gegeven informatie is niet leidend. Hetgeen in de wet is bepaald is doorslaggevend”. Dit is geen uitzonderlijke beslissing. Er zijn al eerder uitspraken door rechters gedaan waar uit blijkt dat je niet zonder meer mag vertrouwen op de website van de Belastingdienst.

Vertrouwen op de Belastingtelefoon

De Belastingtelefoon is van hetzelfde laken een pak. Zoals uit onderzoek van de Consumentenbond recent bleek, worden bepaalde vragen door de Belastingtelefoon heel vaak foutief beantwoord. Het rapportcijfer dat de Belastingtelefoon in januari 2018 van de Consumentenbond kreeg is slechts een 4,8 (uit 10). Ook hier geldt dat op de gegeven antwoorden eigenlijk niet vertrouwd kan/mag worden. De belastingplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het correct regelen van zijn fiscale zaken.

Zoals je leest wordt er doorgaans terug gevallen op het aloude principe dat je als burger geacht wordt de wet te kennen; dus ook de fiscale wetten. Houd dit in je achterhoofd als je een kijkje neemt op de site van de Belastingdienst of als je belt met de Belastingtelefoon. Je kunt natuurlijk een fiscale wettenbundel kopen (2018-editie telt ca. 2.311 pagina’s). Mocht je vinden dat dat te ver gaat, dan mag je ons er uiteraard ook even bij betrekken. Want vertrouwen is goed, maar controleren is beter!

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Check ook onze vacatures voor als je iemand bent of kent die het eens helemaal anders wilt gaan doen #goudentip=citytrip!

 

Trust me