Vakantiewerk(t) beter

De komende periode gaan er weer veel studenten en scholieren die geslaagd zijn voor het eindexamen tijdelijk werken: vakantiewerk. Als er ook in jouw onderneming veel vakantiekrachten aan het werk zijn is het raadzaam om een beroep te doen op de studenten- en scholierenregeling. Maar waarom werkt dat beter?

Studenten- en scholierenregeling

Deze regeling houdt kort gezegd in dat de in te houden loonbelasting berekend wordt op basis van een kwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. Voordeel voor de ondernemer: minder afdracht van loonheffing. Voordeel voor de student of scholier : netto wordt meer geld ontvangen dus is er meer geld over voor vertier tijdens de vakantie.

De scholieren regeling geldt onder andere voor de volgende personen:

  • scholieren / studenten voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • scholieren / studenten die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet
  • studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • scholieren of studenten die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten
  • volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Let op, want de student of scholier dient, om aan de werkgever de mogelijkheid te geven om de regeling toe te passen, wel een formulier in te vullen. Die vindt je hier.

Dit betreft het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Bij wijze van service kan de werkgever uiteraard ook alvast dit formulier voor de student of scholier invullen. Vervolgens kan de student / scholier een en ander ondertekenen. Dit getekende formulier dient in de administratie van de ondernemer te worden bewaard.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Check ook onze vacatures voor als je iemand bent of kent die het eens helemaal anders wilt gaan doen #goudentip=citytrip!