Verbod op nevenwerkzaamheden vervalt vanaf 1 augustus 2022

Nevenwerkzaamheden buiten het werkrooster mogen vanaf 1 augustus 2022 niet meer worden verboden door de werkgever, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is. Op 1 augustus 2022 vereist een Europese richtlijn ook in Nederland meer transparantie over de arbeidsvoorwaarden. Een algemeen en ongemotiveerd verbod is straks niet meer mogelijk.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor andere werkgevers werkt buiten het werkrooster waarop hij werkt bij die werkgever, is niet meer mogelijk, tenzij het beding op grond van objectieve reden kan worden gerechtvaardigd. Op zichzelf blijft een nevenwerkzaamhedenbeding toegestaan na 1 augustus 2022. Maar de werkgever moet vanaf 1 augustus 2022 een goede reden hebben voor zo’n verbod.

Rechtvaardigingsgronden

De EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden noemt voorbeelden van deze gronden voor de gevallen waarin de werkgever een beroep doet op het verbod. De in de richtlijn genoemde rechtvaardigingsgronden zijn:

  • Gezondheid en veiligheid
  • De bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie
  • De integriteit van overheidsdiensten
  • Het vermijden van belangenconflicten

Het is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk om 1 of meerdere van deze rechtvaardigheidsgronden in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Als je als werkgever een beroep wil doen op het nevenwerkzaamhedenbeding kan je ook op dat moment een rechtvaardiging geven.

Afhankelijk van toestemming

In veel gevallen zie je zo’n beding met een door de werkgever verplicht te verlenen toestemming voor het verrichten van arbeid bij anderen. Wil je als werkgever geen toestemming geven, dan moet je in die gevallen een beroep doen op de rechtvaardigheidsgronden. Geef je die niet dan heeft de werknemer het recht om nevenwerkzaamheden te verrichten. Het beding in de (collectieve) arbeidsovereenkomst is zonder objectieve rechtvaardiging nietig. Dit geldt zowel voor bestaande als nog te sluiten (collectieve) arbeidsovereenkomsten. Als de werknemer het niet eens is met de door werkgever gegeven rechtvaardigingsgrond kan hij hier tegen in beroep gaan bij de civiele rechter.

Conclusie

Per 1 augustus 2022 is het op grond het huidige wetsvoorstel tot invoering van deze wet minder eenvoudig om nevenwerkzaamheden te verbieden. De werkgever kan nog steeds een beding met verbod op nevenwerkzaamheden opnemen in de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer. De werkgever kan echter alleen een beroep doen op het beding als hij daarvoor een objectieve rechtvaardiging heeft. De werknemer kan niet ontslagen worden omdat hij een beroep doet op artikel 7:653a BW, wat over nevenwerkzaamheden gaat.