Verlof voor ouders

De regelingen rond geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn de laatste jaren flink aan wijzigingen onderhevig. Misschien zie je door de bomen het bos niet meer en wil je alles overzichtelijk op een rijtje. Hieronder een overzicht van de huidige en toekomstige regelingen voor (aanstaande) ouders. In alle gevallen geldt dat een week staat voor de contractueel overeengekomen arbeidsuren per week. Het overzicht betreft de wettelijke regelingen, in alle gevallen geldt dat bij CAO of arbeidsvoorwaardenreglement ten gunste van de ouder(s) kan worden afgeweken.

De moeder:

  • Zwangerschaps-/bevallingsverlof voor de duur van 16 weken, doorbetaling door UWV tot het maximum dagloon.
  • Voor meerlingen geldt een verlofduur van 20 weken onder dezelfde condities.
  • Ouderschapsverlof: de mogelijkheid bestaat om onbetaald 26 weken verlof op te nemen in de eerste 8 levensjaren van het kind.

De partner van de moeder:

  • Eén week betaald geboorteverlof. De werknemer krijgt volledig doorbetaald door de werkgever. De verlofdagen moeten binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen.
  • Aansluitend kan maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Dit verlof wordt voor 70% doorbetaald tot het maximum dagloon. De werkgever vraagt hiervoor een uitkering aan bij het UWV.
  • Ouderschapsverlof: de mogelijkheid bestaat om onbetaald 26 weken verlof op te nemen in de eerste 8 levensjaren van het kind.

Nieuw:

  • Per 2 augustus krijgen beide ouders de mogelijkheid om 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen.
  • Ouders krijgen hiervoor van het UWV een uitkering van 70% tot het maximum dagloon.
  • Deze 9 weken worden alleen door het UWV betaald als zij worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Worden deze 9 weken niet ten volle benut in het eerste levensjaar van het kind dan mag het restant toegevoegd worden aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof en kunnen opgenomen worden in de eerste 8 levensjaren van het kind.
  • Ook voor kinderen geboren voor 2 augustus 2022 geldt deze regeling mits het kind op deze datum de leeftijd van 1 jaar nog niet bereikt heeft nog niet het volledige recht aan ouderschapsverlof van 26 weken is opgenomen.

 

De invoering van het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden balans te zoeken voor de verdeling van werk, privé en zorg. Het kabinet hoopt met de gedeeltelijke doorbetaling dat ook daadwerkelijk (meer) gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid ouderschapsverlof op te nemen.

 

Mocht je hierover vragen hebben of meer informatie willen neem dan gerust contact met ons op.