Vrije ruimte WKR voor 2020 verhoogd

Tijdens de coronatijd hebben veel ondernemingen het zwaar, sommigen hebben zelfs verplicht de deuren moeten sluiten. Voor deze werkgevers zijn er steunmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van de NOW.

Aan de andere kant zijn er ook sectoren waarin het drukker is dan anders. Bijvoorbeeld in de zorg en in de supermarkten.

Om de werkgevers, waar het personeel net even een stapje extra moet zetten, de gelegenheid te geven iets extra’s voor de werknemers te doen is de vrije ruimte in de WKR tijdelijk verhoogd.

De hoofdregel is dat alles wat een werknemer van de werkgever krijgt belast is als loon. Sommige zaken zijn vervolgens vrijgesteld. Bijvoorbeeld de kostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Gaat de werknemer met het openbaar vervoer, dan mogen de trein/buskaartjes onbelast worden vergoed (ook het verplichte mondkapje).

Als geen vrijstelling geldt dan kan de werkgever de vrije ruimte benutten. Als hij bijvoorbeeld een bloemetje wil geven aan een werknemer die zich extra heeft ingezet, dan kan hij deze bloemen (tegen inkoopprijs inclusief BTW) onderbrengen in de vrije ruimte.

De vrije ruimte is een percentage van de totale loonsom van de werkgever. Voor 2020 bedroeg deze 1,7% over de eerste € 400.000,- loon. Dit is verhoogd naar 3%. Voor loonbetalingen boven deze € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,2%. De maximale verhoging is dus € 5.200,-.

Als er meer aan vergoedingen en verstrekkingen wordt gegeven dan dat er in de vrije ruimte beschikbaar is, dan is het meerdere belast bij de werkgever tegen 80%.

De regering hoopt dat de vrije ruimte ook leidt tot een ondersteuning van sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Bijvoorbeeld doordat werkgevers de vrije ruimte gebruiken om hun werknemers een dinerbon te geven om zo de horeca indirect ook te ondersteunen.

Let als werkgever zijnde nog wel op: als aan de werknemer een cadeau wordt gegeven zoals een bos bloemen, dan is de BTW hierop meestal niet aftrekbaar.

Heb je vragen over jouw specifieke situatie, wil je gebruik maken van deze verhoogde vrije ruimte, neem dan contact met ons op!