Vrijgestelde uitkering van uw spaarhypotheek?

Heb je een spaarhypotheek (of een beleggingshypotheek of een hypotheek met kapitaalverzekering) op de eigen woning? Dan is er nu een mooie mogelijkheid om het gespaarde bedrag onbelast te laten uitkeren! Voorheen was je altijd aan allerlei regels gebonden om een vrijgestelde uitkering te krijgen. Dit systeem gaat flink op de schop. Eerder was het aangaan van nieuwe spaarhypotheken al afgeschaft. Nu wordt door de overheid mogelijk gemaakt dat de bestaande spaarhypotheken worden afgekocht, zodat op termijn dit product helemaal verdwijnt. In dit artikel lees je wat er voor je gaat veranderen en of het interessant is om te kiezen voor een dergelijke uitkering.

In principe was het altijd zo dat indien je niet meer voldeed aan de wettelijke eisen voor een spaarhypotheek, het gehele rendement (dus de uitkering minus de betaalde premies) aangemerkt werd als inkomen. Het rendement werd dus tot wel 52% belast.

Wel kon je een gedeelte vrijgesteld uitgekeerd krijgen. De hoogte van deze vrijstelling was afhankelijk van het aantal jaren waarin premie was betaald. De zogenoemde tijdsklemmen:

  • Bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: € 36.900,- vrijgesteld.
  • Bij 20 of meer jaren premiebetaling: € 162.500,- vrijgesteld.

Deze vrijstellingen zijn per persoon. Als je een fiscale partner hebt kan dus het dubbele bedrag vrijgesteld worden uitgekeerd.

Met ingang van 1 april 2017 worden de regels flink versoepeld. De tijdsklemmen worden namelijk volledig afgeschaft. Zolang aan de andere fiscale eisen is voldaan kan, ongeacht de looptijd, een bedrag ter hoogte van de hoogste vrijstelling (€ 162.500,- per persoon) vrijgesteld worden uitgekeerd. Deze uitkering moet vervolgens worden aangewend voor aflossing van de hypotheek.

De vraag is natuurlijk of nu kiezen voor een uitkering financieel gunstig is. Vaak leveren deze producten pas na een langere looptijd een aantrekkelijk rendement. Daarbij komt dat de bank of verzekeraar waar je het product hebt afgesloten wellicht (hoge) kosten zal rekenen indien je een voortijdige uitkering wil. Ook moet je rekening houden met boeterente indien je de hypotheek ineens wil aflossen. Deze boeterente is overigens wel weer aftrekbaar.

Toch kan een uitkering interessant voor je zijn als je liever zonder hypotheek verder wil. Ook andere persoonlijke beweegredenen worden door deze versoepeling gefaciliteerd.

Hoe een eventuele uitkering in jouw situatie uit zou pakken willen we graag met je bespreken. Hiervoor kun je altijd contact opnemen met één van onze financiële planners. Wij zullen dan een afspraak met je inplannen en samen kijken welke keuze het beste bij je past.