Versoepeling btw wanbetaler en de keerzijde

Per 1 januari 2017 is een nieuwe fictie ingevoerd voor openstaande vorderingen. Facturen die na 1 jaar opeisbaarheid nog niet zijn betaald, worden voor de btw gezien als oninbare vorderingen, ongeacht het vooruitzicht op betaling! De op de factuur afgedragen omzetbelasting kan vervolgens via de reguliere aangifte worden teruggevraagd in plaats van een afzonderlijk verzoek. Een fijne vereenvoudiging voor de liquiditeitspositie van ondernemers. Echter geldt dit ook voor ontvangen facturen die nog betaald moeten worden. Heb je zelf een factuur nog niet betaald, dan dien je na 1 jaar de afgetrokken omzetbelasting weer te betalen. De details hebben we uitgewerkt in deze blog.

De nieuwe regeling samengevat

  • Per 1 januari 2017 worden facturen 1 jaar na opeisbaarheid voor de btw gezien als oninbare vorderingen. De datum van de opeisbaarheid is na afloop van de betalingstermijn.
  • Btw dient vervolgens te worden gecorrigeerd in de reguliere aangifte.
  • Voor openstaande vorderingen van vóór 1 januari 2017 geldt als ingangsdatum voor het verlopen van de termijn 1 januari 2017. Dergelijke eerste correcties zullen dus worden teruggevraagd in het eerste tijdvak van 2018.
  • Als een vordering is overgedragen, bijvoorbeeld aan een incassobureau, dan gelden aanvullende regels. Daar gaan wij hier nu niet verder op in.

De nieuwe regeling zullen we middels onderstaande drie voorbeelden toelichten:

De wanbetaler – voorbeeld 1

Op 20 maart 2016 heb je een factuur gestuurd naar klant X voor een bedrag van € 121,- inclusief btw. Je draagt zelf al netjes de btw over deze factuur af aan de belastingdienst. Klant X dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen, dus uiterlijk op 2 april 2016, maar klant X weigert te betalen en op 2 april 2017 heb jij nog steeds je geld niet ontvangen. Wat kun je doen om de pijn te verlichten?

De nieuwe fictie zorgt ervoor dat jij, ongeacht of klant X nog kan/gaat betalen, de btw na 1 jaar al kan terugvragen. Dit betekent dus dat je € 21,- terugkrijgt! Kan dit al op 2 april 2017? NEE. Voor facturen van vóór 1 januari 2017 geldt als ingangsdatum van het 1-jarige termijn 1 januari 2017. Pas per 1 januari 2018 wordt de btw teruggaaf opeisbaar. Je neemt deze teruggaaf mee in de reguliere aangifte over het eerste kwartaal 2018. Betaalt klant X achteraf alsnog, dan dien je de btw overigens weer af te dragen.

De wanbetaler – voorbeeld 2

Op 20 maart 2017 heb je een factuur gestuurd naar klant X voor wederom een bedrag van € 121,- en je draagt weer netjes de btw af. De betalingstermijn is hetzelfde gebleven en weer weigert klant X te betalen (waarom doe je ook alweer zaken met klant X?). In welk kwartaal moet je de teruggaaf nu verwerken?

De btw kan worden teruggevraagd in het tweede kwartaal van 2018. De factuur is weliswaar op
20 maart 2017 verstuurd, maar is, door de betalingstermijn van 14 dagen, pas vervallen op 2 april 2017. Per 2 april 2018, dus in het tweede kwartaal, mag de teruggaaf worden opgegeven in de reguliere btw aangifte.

Openstaande schulden – voorbeeld 3

Op 20 maart 2016 heb je zelf een factuur ontvangen met een vervaltermijn van 14 dagen. Je hebt de btw over deze factuur al terugontvangen van de belastingdienst, maar hebt totaal geen zin om de factuur te betalen, bijvoorbeeld omdat de leverancier goederen van slechte kwaliteit heeft verkocht. Op 2 april 2017 heb je zelfs nog steeds geen zin om de betreffende factuur te betalen. Wat zijn hiervan de gevolgen?

Op 2 april 2017 ben je al direct aan de beurt. De afgetrokken btw op de factuur dien je namelijk weer terug te betalen aan de belastingdienst. Voor openstaande schulden geldt namelijk de ingangsdatum van 1 januari 2017 niet.

LET OP: correcties kunnen al plaats vinden over het eerste kwartaal van 2017, dus in de aangifte die in april moet worden ingediend en betaald!

Tips

  • Draai bij de btw aangifte altijd een openstaande posten lijst uit.
  • Let op dat de termijn pas gaat lopen na vervaldatum van de factuur en dus niet na factuurdatum.
  • Wanneer posten alsnog worden betaald, dient de btw weer te worden gecorrigeerd.
  • Wanneer een vordering reeds eerder oninbaar is (slotuitdelingslijst curator is al binnen het jaar opgesteld), kan de btw worden teruggevraagd via een apart teruggaaf verzoek.