Wat te doen met € 1.900 miljoen?

Het wellicht meest omstreden punt uit het regeerakkoord van Rutte-III, de afschaffing van de dividendbelasting, is van tafel. Daarom heeft de regering nu € 1.900 miljoen, oftewel € 1,9 miljard, te besteden en wil dit (onder meer) benutten voor ondernemers. Dus wat te doen met 1.900 miljoen?

Dit is direct voer voor politici om meer geld te eisen voor verschillende doelgroepen. Een aanzienlijk deel van de afschaffing van de dividendbelasting werd echter gefinancierd door ondernemers, en nu wordt het geld teruggegeven aan deze ondernemers.
De plannen zijn gisteren (15 oktober 2018) op hoofdlijnen bekend gemaakt. De exacte uitwerking in (aanpassing op de) wetsvoorstellen is nog niet ingediend. Veel van deze plannen gaan pas in 2021 in werking en zijn dus onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Voor de meeste ondernemers zullen vooral de eerste drie punten van belang zijn. De overige punten zijn veelal marginaal, of betreffen specifieke doelgroepen.

De plannen zijn de volgende:

1.    Tarief vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag zijn er tariefswijzigingen aangekondigd voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor de BV en NV. Vanaf 2020 wordt het tarief verder verlaagd.

Tarief tot € 200.000,- winst Tarief boven € 200.000,- winst
Jaar Oud Nieuw Oud Nieuw
2018 20% 20% 25% 25%
2019 19% 19% 24,3% 25%
2020 17,5% 16,5%* 23,9% 22,55%*
2021 16% 15% 22,25% 20,5%

*Hoe het tarief er in 2020 uit zal zien is nog niet exact bekend, maar omdat er in het jaar 2020 wel kosten voor tariefsverlaging zijn begroot, zullen de tarieven lager liggen dan de op Prinsjesdag voorgestelde tarieven. De hier opgenomen tarieven voor 2020 zijn herleid op basis van de begrote kosten voor de schatkist en zijn derhalve inschattingen.

2.    De rekening-courantmaatregel voor DGA’s met schulden bij de eigen BV

In een aanbiedingsbrief bij het belastingplan was aangekondigd dat er vanaf 2022 belasting zou worden geheven bij de DGA die (samen met partner) meer dan € 500.000,- schuld bij de eigen BV had. Alleen voor bestaande leningen voor de eigenwoning zou een overgangsregeling komen. In aanvulling hierop zal het ook na 1 januari 2022 mogelijk blijven om een lening voor de eigenwoning bij de eigen BV af te sluiten.

Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2019 verwacht, we houden dit dossier nauwlettend in de gaten.

3.    Werkgeverskosten op arbeid

Er wordt geld gereserveerd voor het verlagen van de werkgeverskosten op arbeid in 2021. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend.

4.    Spoedreparatie fiscale eenheid

De terugwerkende kracht van de spoedreparatie voor de fiscale eenheid, die al een jaar op zich laat wachten, wordt uitgesteld van 25 oktober 2017 11:00 naar 1 januari 2018. Dit is vooral een praktische maatregel die het mogelijk maakt om aangiften vennootschapsbelasting 2017 regulier in te kunnen dienen, in plaats van op basis van nog niet aangenomen wetgeving.

5.    Afschrijving vastgoed

Vanaf 1 januari 2019 is het in de vennootschapsbelasting niet meer mogelijk om op vastgoed in eigen gebruik af te schrijven tot onder de WOZ-waarde. Wie een pand voor 1 januari 2019 in gebruik heeft genomen en minder dan 3 jaar heeft afgeschreven, mag de 3 jaar vol maken onder de oude regels. Deze maatregel is vooral fijn voor BV’s die recent in een nieuw bedrijfspand hebben geïnvesteerd.

6.    Vastgoedbeleggingen beleggingsinstellingen

Fiscale beleggingsinstellingen mochten niet meer in Nederlands vastgoed investeren omdat, door de afschaffing van de dividendbelasting, geen enkele winstbelasting meer zou worden geheven over het Nederlandse vastgoed. Omdat de dividendbelasting blijft bestaan mogen beleggingsinstellingen in Nederlands vastgoed blijven investeren.

7.    Overgangsrecht 30%-regeling

De 30%-regeling voor expats zou van 8 jaar worden ingekort naar 5 jaar. Voor regelingen die hierdoor in 2019 of 2020 zouden vervallen komt een overgangsregeling. In individuele gevallen kan dit nog een aanzienlijk voordeel zijn.

8.    WBSO

De afdrachtvermindering van loonheffingen voor innovatieve ondernemers wordt in de tweede schijf verhoogd van 14% naar 16%.

9.    Bronbelasting rente en royalty’s

De aangekondigde bronbelasting in 2021 van 23,9% op rente en royalty’s naar laag belaste landen blijft in de planning.

10. CO2-minimumprijs elektriciteitsopwekking

Er wordt geld gereserveerd voor een aanpassing op de kosten bij uitstoot van CO2 voor elektriciteitscentrales.

We houden de ontwikkelingen nauwgezet voor je in de gaten, dus wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of LinkedIn.

Check ook www.werkenbijejp.nl voor als je iemand bent of kent die het eens helemaal anders wilt gaan doen! En denk eraan: goudentip = citytrip!