Staat de A in Wet DBA voor Afstel?

Gevalletje “we doen het goed of we doen het niet”? De vervanging van de Wet DBA loopt wéér vertraging op. Dit betekent ook dat de onzekerheid over de relatie tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers voort blijft duren. Dit blijkt uit de tweede voortgangsbrief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 26 november jl. Daarin komen 4 maatregelen naar voren; welke dat zijn lees je hieronder.

1. Opdrachtgeversverklaring

De huidige wetgeving geeft opdrachtgevers en hun opdrachtnemers, met name zzp’ers, onvoldoende duidelijkheid in welke gevallen sprake is van een dienstbetrekking. Het kabinet werkt nu aan een webmodule waarbij door middel van de beantwoording van een aantal vragen vooraf kan worden bepaald of wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze webmodule eind 2019 gereed is.

2. Verduidelijking gezag

Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer sprake is van een gezagsverhouding. Opdrachtgevers zouden dan zelf kunnen beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking. Die verduidelijking komt met een uitgebreide toelichting in een bijlage die begin 2019 zal worden toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst. Het is echter moeilijk om algemene toetsingsregels te geven voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Mede omdat veel elementen een rol spelen en de uitkomst sterk afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden.

3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)

Het is de bedoeling dat per 2021 niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. In het regeerakkoord is daarom afgesproken om meer bescherming te bieden aan zelfstandigen die onder een bepaald tarief werken. Het kabinet is echter tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde maatregel waarschijnlijk strijdig is met het Europees recht en kijkt nu onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. De uitkomst hiervan is vooralsnog dus onduidelijk.

4. Opt-out

Men streeft ernaar om per 1 januari 2021 voor zelfstandig ondernemers die tegen een hoog uurtarief werken, een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen te realiseren. Opdrachtgevers krijgen daarmee zekerheid dat ze achteraf geen naheffingen voor hun kiezen krijgen. De verklaring heeft vrijwarende werking voor de opdrachtgever, tenzij bij controle komt vast te staan dat niet is voldaan aan de criteria (tarief en duur) voor de opt-out. De opt-out en de ALT worden momenteel verder uitgewerkt en zullen in wetgeving worden omgezet.

Handhaving

De handhaving van de Wet DBA blijft door de Belastingdienst opgeschort tot 1 januari 2020, met uitzondering van de bestrijding van zogenaamde “kwaadwillenden”. Zolang tot 1 januari 2020 de grenzen niet worden opgezocht, worden er tot eind 2019 geen boetes of naheffingen uitgedeeld.

Hoe zzp’ers en opdrachtgevers hun werkrelatie moeten vormgeven om fiscale naheffingsrisico’s te vermijden blijft dus ook nu nog onduidelijk. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre de voorgestelde maatregelen deze keer wel binnen de toegezegde termijn invulling gaan krijgen. In de tussentijd doe je er goed aan om heldere afspraken te maken en kritisch te blijven kijken dat de werkelijkheid aansluit bij die afspraken. Hulp bij nodig? Neem contact op met jouw EJP’er.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook, LinkedIn of Instagram.

We groeien lekker door, dus check ook onze vacatures voor als jij de nieuwe EJP’er bent of kent en neem contact op met onze Talentscout Patty.