Wet Excessief Lenen in maart 2020?

In de kleine lettertjes van de Prinsjesdagstukken van 2018 kondigde het kabinet een maatregel aan om schulden aan “de eigen BV” te beperken. Deze maatregel heeft tot gevolg dat aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000,- van de eigen BV lenen, over het meerdere direct 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

In het voorjaar 2019 is een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd om de aangekondigde maatregel verder uit te werken. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat schulden voor de eigen woning, met hypotheekrenteaftrek, van deze maatregel zouden zijn vrijgesteld. De maatregel zou verder in 2022 in moeten gaan. Het voorstel uit het voorjaar 2019 kende ook veel technische fouten, met dubbele heffingen tot gevolg. Op dit voorstel zijn veel kritische consultatie reacties gekomen, ook vanuit EJP.

Het ministerie kondigde aan nog in 2019 met een definitief voorstel te komen. Vermoedelijk zal dit voorstel deze technische fouten in elk geval niet meer bevatten.

Op 13 december 2019 is de fiscale beleidsagenda voor 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de Wet Excessief Lenen is uitgesteld naar maart 2020. Nog een paar maanden onzekerheid dus hoe deze regeling er uit komt te zien.

Wij houden dit dossier uiteraard nauwlettend in de gaten.