WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof)

Per 1 januari 2019 is de eerste fase (lees hier) van de WIEG in werking getreden. Hierbij is het kraamverlof voor partners vervangen door geboorteverlof. Werknemers van wie de partner een kind krijgt hebben sinds die datum recht op vijf dagen (eenmalig de wekelijkse arbeidsduur) betaald geboorteverlof. Deze dagen worden volledig door de werkgever doorbetaald en dienen binnen vier weken na de geboorte van het kind te worden opgenomen.

Leuk nieuws voor alle kersverse papa’s en mama’s!

Per 1 juli 2020 is het aanvullend geboorteverlof voor partners toegevoegd. Dit houdt in dat partners aanspraak kunnen maken op maximaal vijf weken (vijf maal de wekelijkse arbeidsduur) extra geboorteverlof. Een aanvulling dus op het reguliere geboorteverlof.

Aanvullend geboorte verlof kan alleen opgenomen worden als eerst gebruik is gemaakt van het reguliere geboorteverlof. Daar waar het reguliere geboorteverlof volledig wordt doorbetaald door de werkgever geldt voor het aanvullend geboorteverlof dat de werknemer een uitkering ontvangt van het UWV ter hoogte van 70% van zijn salaris (let op er geld een maximum dagloon). De uitkering wordt door het UWV aan de werkgever betaald.

Het aanvullend geboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. Het verlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Het recht op aanvullend geboorteverlof is vijf weken maar er mag ook minder opgenomen worden, bijvoorbeeld drie weken.

De werknemer moet het verlof (schriftelijk) aanvragen bij de werkgever. De aanvraag mag niet geweigerd worden het (aanvullend) geboorteverlof is een wettelijk recht. Alleen als het verlof de onderneming in ernstige problemen brengt mag in overleg een andere periode of een andere verdeling van de uren voorgesteld worden door de werkgever. In de wet is vastgelegd dat tijdens de opname van het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof de opbouw van vakantiedagen gewoon doorloopt!

Partners zijn gehuwde stellen, samenwonenden, geregistreerde partners of partners die het pasgeboren kind erkend hebben.

Let op; de regeling aanvullend geboorteverlof geldt alleen voor kinderen geboren op of na 1 juli 2020.

Heb je vragen over de WIEG neem gerust contact met ons op!