Afschaffing dividendbelasting

Er is al veel over gezegd en geschreven; de afschaffing van de dividendbelasting. Zo zou het de overheid nu al meer gaan kosten dan voorheen was becijferd. En of het afschaffen van de dividendbelasting de beoogde effecten gaat bereiken is ook nog maar de vraag. Er gaan aan alle kanten stemmen op die zeggen dat er veel effectievere methoden zijn om het genoemde hoofddoel, het creëren van werkgelegenheid, te bereiken. Maar dat is niet waar dit bericht over gaat.

In dit bericht willen wij eens op een rijtje zetten wat nu de daadwerkelijke effecten voor jou als
belegger of aandeelhouder zijn.

Als je meer dan 5% van de aandelen van een BV bezit en die BV keert dividend aan jou uit, wordt er nu nog 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen door de BV. Vervolgens kun je in de aangifte inkomstenbelasting, waar dat dividend met 25% belast wordt, die ingehouden
dividendbelasting weer verrekenen met de inkomstenbelasting. Dit maakt dat (via een omweg) de belastingdruk op zo’n dividend 25% bedraagt.

In het nieuwe systeem valt de dividendbelasting als voorheffing weg, terwijl de 25%
inkomstenbelasting in stand blijft. Een dividend is en blijft dus belast met 25%, echter wordt door het afschaffen van de dividendbelasting de volledige 25% in de inkomstenbelasting geheven.

De andere fiscale smaak die we kennen, waarbij je te maken kan krijgen met dividendbelasting, is als je belegt in aandelen of effecten en die belast zijn in Box-3. Op de dividenden die je ontvangt, is vaak 15% dividendbelasting ingehouden. Die 15% mag je vervolgens in de aangifte inkomstenbelasting weer in aftrek brengen als voorheffing.
De afschaffing van de dividendbelasting maakt het in Nederlandse verhoudingen simpeler: er wordt dan niks meer ingehouden en hoef je dus ook niks meer af te trekken als voorheffing. Effectief blijft de belastingdruk in dit voorbeeld dus ook gelijk.

De logische vervolgvraag is dan, waarom moet de dividendbelasting dan afgeschaft worden? Dat is ingegeven door het vestigingsklimaat. Multinationals met buitenlandse aandeelhouders kunnen door afschaffing van de dividendbelasting belastingvrij dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Op deze wijze wil het kabinet Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor internationale bedrijven met buitenlandse aandeelhouders en zo werkgelegenheid naar Nederland halen.

De afschaffing van de dividendbelasting raakt de Nederlandse belastingbetaler zelf niet, want voor de Nederlandse verhoudingen blijft de belastingdruk ná de afschaffing hetzelfde. Dus wat dat betreft is het een storm in een glas water.

Of het gewenste effect van creëren van werkgelegenheid behaald gaat worden voor een “prijs” waar de BV Nederland mee kan leven, zal de toekomst moeten uitwijzen.