Bitcoin: te mooi om waar te zijn?

Heb jij ook de sprong in het diepe gewaagd en geld gestoken in Bitcoins of andere cryptocurrencies? Zeker als je dit al enige tijd geleden hebt gedaan en je je Bitcoins al die tijd hebt vastgehouden, is de kans groot dat je een hele behoorlijke waardevermeerdering gezien hebt. Waar de waarde van één Bitcoin op 31 december 2016 nog ‘maar’ € 913,- was is deze koers in een jaar tijd meer dan 1100% gestegen, tot een koers van maar liefst € 11.380,- per Bitcoin op 31 december 2017. Zo’n hoog rendement lijkt prachtig, maar zoals wel vaker geldt ook hier: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat misschien ook. Zo is de koers van de Bitcoin sinds die tijd alweer flink ingezakt, naar een koers van € 6.950,- op 13 februari 2018.

En niet alleen de volatiliteit van de koers is een risico bij het beleggen in Bitcoins. De belastingdienst is namelijk van mening dat Bitcoins die privé gekocht worden een overig vermogensrecht vormen, en daardoor belast zijn in box 3 van de inkomstenbelasting. Volgens dit standpunt moeten in de aangifte inkomstenbelasting 2017 de waarde van de Bitcoins op 1 januari 2017 aangegeven worden. Hierover wordt vervolgens de belasting in box 3 berekend

Over het standpunt van de belastingdienst is de nodige discussie. Vooral de stelling dat een Bitcoin een vermogensrecht is wordt door sommige experts weersproken. Zij stellen dat van een vermogensrecht alleen sprake kan zijn als er een corresponderende vermogensschuld is. Daar is namelijk niet altijd sprake van. Als dit civielrechtelijke argument standhoudt, zorgt dit dat het bezit van Bitcoins niet in de heffingsgrondslag van box 3 van de inkomstenbelasting betrokken kan worden. Hierbij is wel van belang dat je je Bitcoins zelf op je computer bewaart en niet bij een online broker/tussenpersoon aanhoudt.

Wij raden je aan om ook als je je wil beroepen op het standpunt dat cryptocurrencies géén vermogensrecht vormen, deze toch op te geven in je belastingaangifte. Vervolgens kun je tegen een opgelegde aanslag bezwaar indienen. Zo voorkom je dat de belastingdienst je achteraf verwijt zaken te hebben verzwegen. Afhankelijk van je situatie (én instapmoment in de Bitcoins) kan het om fiscale redenen ook interessant zijn je Bitcoins in plaats van privé met een BV te houden.
Wij denken graag met je mee over de gunstigste oplossing voor jouw situatie. Op deze manier zorgen we er voor dat dit fenomeen mooi én waar is.