Brexit update

Voorperiode

Op 23 juni 2016 besloot een kleine meerderheid van de Britse bevolking dat het beter zou zijn als het VK de EU zou verlaten. En daarna werd het stil… Negen maanden later, op 29 maart 2017, stelde het VK art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in werking. Daarmee startte formeel de uittredingsprocedure.

In principe had het VK twee jaar om tot een uittredingsakkoord met de EU te komen. Echter, twee jaren kwamen en twee jaren gingen, maar er kwam geen akkoord.  Vervolgens is de datum van uittreden een aantal keer verschoven in de hoop dat alsnog een volledig akkoord gesloten zou worden voordat het VK daadwerkelijk uittreedt. Dit bleek steeds niet te lukken, en uiteindelijk komt er toch een uittredingsdatum vast te staan op 31 januari 2020.

Uittreding

Inmiddels al weer ruim een maand geleden heeft het VK dus de EU verlaten. En de door het Britse volk zo gewenste verandering? Die is er tot op heden nauwelijks. We zitten momenteel namelijk in een transitieperiode. Afgezien van wat formele zaken (de Britse Europarlementariërs zijn bijvoorbeeld niet meer welkom in het Europees parlement) is vrijwel alles gebleven zoals het was.

Misschien vraag je je nu af of er dan ooit nog wel iets gaat wijzigen? Zoals het er nu uitziet, is dat op 31 december 2020 het geval. Dan vervallen namelijk alle afspraken die gemaakt zijn over de transitieperiode. Ook hiervoor is trouwens weer uitstel mogelijk, maar daarvan heeft de Britse premier gezegd geen gebruik te willen maken.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het VK en de EU gaan ondertussen gewoon door. De hoop is dat voor 31 december 2020 een volledig nieuw handelsakkoord is gesloten. Mocht dat voor die datum niet lukken, dan valt de verhouding tussen de EU-lidstaten en het VK terug naar de basis-afspraken van de Wereld Handels Organisatie, wat een gigantische verandering ten opzichte van de huidige situatie zou betekenen.

De Britse onderhandelaars zijn zeer positief over het sluiten van een akkoord voor die datum. En de onderhandelaars namens de EU? Die wat minder… Gelet op het feit dat er al bijna 3 jaar onderhandeld is voordat het VK de EU verliet en er in die drie jaar nauwelijks enige vooruitgang is geboekt, vraagt men zich af waarom dat nu in 11 maanden wel zou lukken. Zo laat bijvoorbeeld de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, weten dat hij een aantal grote hobbels ziet op de weg naar een akkoord. Daarbij noemde hij specifiek de punten visserij, gelijke standaarden op het gebied van onder meer arbeidsrechten en milieu en zeggenschap van het Europees Hof van Justitie als twistpunten.

Brexit in de toekomst

Voor nu is er dus bijzonder weinig gewijzigd. En heel eerlijk, wij hebben ook niet echt de verwachting dat dat snel zal gebeuren. Maar mocht er toch een interessante ontwikkeling te melden zijn over de Brexit, dan houden wij je natuurlijk op de hoogte!