De stagiair

Wat is nou precies een stagiair?

In de praktijk worden verschillende termen gebruikt om de werkplek van een stagiair te beschrijven, bijvoorbeeld stage, leertraject, werkervaringsplaats etc. In werkelijkheid is er maar één doel om een stagiair de ruimte te geven binnen je bedrijf, namelijk het leren in een werkomgeving. De stagiair krijgt daarbij begeleiding van het stagebedrijf.

Onder de noemer stagiair maken we voor de loonbelasting onderscheid tussen drie varianten.

  • Geen dienstbetrekking
  • Fictieve dienstbetrekking
  • Echte dienstbetrekking

De verschillen tussen deze drie varianten leg ik hieronder uit.

Geen dienstbetrekking

Hiervan is sprake als er slechts sprake is van “meelopen, snuffelen” in een werkomgeving in het kader van de opleiding. De stagiair is niet loonbelasting- en premieplichtig en ontvangt slechts een kleine onkostenvergoeding. Denk hierbij aan een vergoeding voor reiskosten woon-stageplaats. De stagiair heeft geen recht op vakantiedagen en vakantietoeslag en krijgt niet betaald bij ziekte.

Fictieve dienstbetrekking

De nadruk ligt hier op leren en studieonderricht in een werkomgeving. De stagiair voert enkel werkzaamheden uit die volledig in het kader van de opleiding passen.

De stagiair krijgt een stagevergoeding en is loonbelasting- en premieplichtig voor de zorgverzekeringswet. De stagiair heeft recht op vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.

Echte dienstbetrekking

In dit geval voert de stagiair “gewone” werkzaamheden uit die gericht zijn op resultaat voor de bedrijfsomzet. Let wel: een stagiair mag nooit een “gewone” werknemer vervangen!

De werkgever geeft aan de stagiair een beloning die minimaal gelijk is aan het wettelijk minimum loon en de stagiair is loonbelasting- en premieplichtig voor alle werknemersverzekeringen. Deze stagiair heeft recht op vakantiedagen, vakantietoeslag en doorbetaling bij ziekte.

Stagiair opnemen in de salarisadministratie

Het zal duidelijk zijn dat een stagiair in fictieve of echte dienstbetrekking te allen tijde opgenomen dient te worden in de salarisadministratie omdat er sprake is van in ieder geval de loonbelastingplicht. Vergeet niet je stagiair tijdig bij ons aan te melden zodat wij voor de juiste berekening en afdracht loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zorg kunnen dragen!

Heb je vragen over de hoedanigheid van een stagiair, twijfel je over het soort dienstbetrekking, neem gerust contact met ons op!