Extra loonbelastingtabellen per 1-1-2019!

De belastingdienst komt per 1 januari 2019 met extra loonbelastingtabellen. Nu heeft elke soort loonbelastingtabel, kleur en tijdvak nog maar één soort. Vanaf januari 2019 gaat dit veranderen, voor elke soort komen er maar liefst drie loonbelastingtabellen.

We gaan namelijk de werknemers onderverdelen in drie groepen;

 • Inwoners van Nederland
 • Inwoners van een andere lidstaat van de EU, EER-land, Zwitserland of de BES-
  landen
 • Inwoners van een land dat niet onder de hierboven genoemde opties valt

Waarom gaan we dit doen?

Zowel in de loonbelasting als in de inkomstenbelasting hebben we te maken met
heffingskortingen. Die kortingen bestaan uit twee delen, namelijk een belastingdeel en een
premiedeel. Momenteel is het zo dat iedereen die onder de loonbelasting valt recht heeft op
het belastingdeel van de heffingskorting, de loonheffingskorting. Iedereen die verzekerd is
voor de volksverzekeringen heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 verandert dit! Alléén inwoners van Nederland hebben nog recht op het
belastingdeel van de heffingskorting. Een niet inwoner heeft daar geen recht meer op, en
sterker nog alleen nog maar op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de
volksverzekeringen.

Hoe bepalen we nu welke tabel van toepassing is?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen inwoner of niet-inwoner van Nederland. En
dan ook nog eens in geval niet-inwoner van welk land dan wel.
Dit heeft als consequentie dat de onderzoek plicht van werkgever en salarisadministrateur
verstrekkende gevolgen heeft.

 • Bij een permanente woon- verblijfplaats in Nederland dan is het duidelijk: inwoner;
 • Bij een werknemer die zowel in Nederland als het buitenland verblijft moeten we vast gaan stellen waar het centrum van het sociaal economisch leven ligt;
  • Waar woont zijn gezin, waar gaan de kinderen naar school;
  • Waar heeft hij zijn bankrekeningen;
  • Etc.;
 • Welke woonplaats heeft de werknemer aangeleverd?;
 • Hoe wordt een vergoeding voor woon-werk verkeer bepaald?

Bij twijfel? Vraag om een woonplaatsverklaring. Deze kan de werknemer opvragen bij:
jazeker het belastingkantoor waar hij onder valt …