Lage BTW niet zo laag meer!

In Nederland kennen we drie btw tarieven. 0%, 6% en 21%. Het 0% tarief is alleen van toepassing in bepaalde internationale situaties. Het 6% tarief wordt hoofdzakelijk geheven op eerste levensbehoeften, terwijl het hoge 21% tarief geldt voor alle andere producten en diensten.

Nu is het kabinet van plan om het lage tarief van 6% wat minder laag te maken en te verhogen naar 9%. Een verhoging klinkt simpel, maar we willen toch even een paar consequenties van die wijziging aan je meegeven.

Uiteraard is het belangrijk om in je facturatieproces vanaf 1 januari 2019, de ingangsdatum van de wijziging, het lage btw-tarief aan te passen naar 9%. Dat is een logisch gevolg.
Wat echter minder voor de hand ligt, maar minstens zo belangrijk, is het btw-tarief op offertes die dit jaar al verstuurd worden voor producten of diensten die pas in 2019 geleverd gaan worden. Daar moet je dus nu al rekening houden met het nieuwe lage tarief van 9%, voor zover dat lage tarief van toepassing is op hetgeen je gaat leveren.
Datzelfde geldt voor facturen die dit jaar opgemaakt worden voor diensten of goederen die in 2019 geleverd en betaald worden.

Het lage BTW tarief gaat dus niet weg, maar wordt wel minder laag. Aan de administratieve consequenties van die wijziging moet nu al aandacht worden besteed, al geeft de fiscus aan dat ze bij facturen rond de jaargrens coulant zal zijn en niet zal naheffen wanneer er per ongeluk een foutje in sluipt.