PAWW-wablief?

Wat is de PAWW?

De afkorting staat voor: Private Aanvulling WW en WGA.

In de periode januari 2016 tot aan juli 2019 wordt de maximale WW- en WGA-duur geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden. In een sociaal akkoord (2013) hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14
maanden op de WW- en loongerelateerde WGA uitkeringen te gaan verzorgen.

De uitkering komt uit een fonds dat is ondergebracht bij de Stichting PAWW en de hoogte van de uitkering komt overeen met de geëindigde WW of WGA uitkering.

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

Voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die aangesloten is bij de Stichting PAWW geldt dat er maandelijks een premie ingehouden wordt op het netto loon. Deze premie wordt afgestort in
een fonds bij de Stichting PAWW.

Voor wie is de PAWW?

Voor werknemers die voor een WW- of WGA-uitkering in aanmerking kwamen of komen na een dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij de Stichting PAWW. Die werknemer moet dan uiteraard al 24 maanden een uitkering gehad hebben.

Wie doen er mee?

De Stichting PAWW bepaalt stapsgewijs welke cao’s verplicht worden aangesloten.

Geen cao van toepassing?

Inmiddels zijn er voor bedrijven die niet onder een cao vallen een aantal “verzamel”-cao’s opgericht en door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. De Stichting PAWW heeft deze cao’s inmiddels verplicht tot aansluiting.

Hoe weet ik of mijn bedrijf verplicht aangesloten is?

Je ontvangt een schriftelijke verplichtstelling van de Stichting PAWW.

Wat moet ik dan doen?

Neem zo spoedig contact op met je EJP-salarisadministrateur.

En verder……… niets! EJP verzorgt de administratie!