SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie staat voor Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB en landbouw-, horeca- en recreatiesector. In deze blog kan je alles lezen wat je moet weten over de SLIM-subsidie!

Wat houdt de SLIM-subsidie in?

Het is natuurlijk belangrijk voor je bedrijf dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Dit is goed voor de ontwikkeling van je onderneming. Door succesvolle werknemers bouw jij een succesvol bedrijf!

De regering vindt dit ook erg belangrijk en wil de MKB en landbouw-, horeca- en recreatie ondernemingen stimuleren door een subsidie uit te keren. Deze subsidie wordt uitgekeerd om het ontwikkelproces voor werknemers te stimuleren. Door de ontwikkeling van je medewerkers zorg je ook voor ontwikkeling van je bedrijf.

Wie kan deze subsidie ontvangen?

De regeling is aan te vragen door individuele MKB ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MKB en grote ondernemingen in de landbouw-, horeca- en recreatieondernemingen. Stichtingen die kwalificeren als een onderneming en ZZP-ers kunnen ook een aanvraag doen voor de subsidieregeling.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen bovengenoemde ondernemingen, die kosten zullen maken voor ontwikkeling van hun personeel, een subsidie aanvragen. Dit maakt het voor ondernemingen natuurlijk aantrekkelijker om ontwikkelmogelijkheden te bieden aan personeelsleden.

In welke gevallen heb je recht op deze subsidieregeling?

Voor de volgende vier activiteiten kan een onderneming recht hebben op een subsidieregeling:

Activiteit 1: Voor een doorlichting van de onderneming of er behoefte is aan scholing en ontwikkeling;
Activiteit 2: Voor het verkrijgen van loopbaanadviezen;
Activiteit 3: Een methode ontwikkelen voor een leerzame werkomgeving;
– Hierbij kan je denken aan een bedrijfsschool of een e-learning omgeving.
Activiteit 4: Het bieden van praktijkleerplaatsen voor beroepsopleidingen via derde leerweg;
– Dit zijn opleidingen zonder wettelijke eisen zoals een BBL en een BOL opleiding.

Wat zijn subsidiabele kosten?

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen? De kosten waarvoor je een subsidie kunt aanvragen zijn de subsidiabele kosten. Bij de activiteiten 1 tot en met 3 worden de directe loonkosten van al het betrokken personeel en externe kosten aangemerkt als subsidiabele kosten. Over de kosten die niet vallen onder personeelskosten of externe kosten, wordt een opslag van 15% berekend en aangemerkt als subsidiabele kosten ter dekking van de algemene kosten. Bij externe kosten boven een uurtarief van € 124 dient een marktconformiteit aangetoond te worden. Bij activiteit 4 wordt er een tegemoetkoming verleend, de tegemoetkoming wordt naar rato van de duur van de praktijkleerplaats berekend met een maximum van 40 weken en € 2.700.

Aanvraagcriteria en subsidiebedrag

MKB ondernemingen

Er zijn twee tijdvakken wanneer je aanvraag kan doen voor een subsidie. Tijdvak 1: 2 maart 2020 om 12:00 uur tot 31 maart 2020, 17:00 uur en tijdvak 2: 1 september 2020 om 12:00 uur tot 30 september 2020, 17:00 uur. Een activiteit heeft een maximale looptijd van 12 maanden en dient binnen 3 maanden na toekenning te starten.

De volgende documenten dien je toe te sturen bij een digitale aanvraag: MKB-verklaring,

E-formulier, de minimisverklaring, activiteitenplan en een begroting. Deze formulieren en verklaringen zijn digitaal te downloaden en op te stellen volgens vaste modellen.

Maximaal aan te vragen subsidiebedrag

Er kan maximaal € 24.999 worden aangevraagd per aanvraag. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven en 80% van de subsidiabele kosten voor kleine bedrijven. Verder dienen de subsidiabele kosten tenminste € 5.000 te bedragen. Bij sprake van activiteit 4 (praktijkleerplaats) is het minimum van € 5.000 niet van toepassing.

Samenwerkingsverbanden

Voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende BV’s is er maar één tijdvak wanneer er aanvraag gedaan kan worden voor een subsidie, namelijk van 1 april 2020 om 09:00 uur tot 30 juni 2020, 17:00 uur. Geen enkel samenwerkingspartner mag 80% van de totale kosten realiseren en iedere partij dient betrokken te zijn bij de uitvoering van de activiteit.

Bij een samenwerkingsverband dien je als bijlagen dezelfde bijlagen toe te sturen als bij de MKB ondernemingen. Echter, dien je ook nog een samenwerkingsovereenkomst in te sturen en een MKB-verklaring van minimaal twee MKB-ondernemingen.

Maximaal aan te vragen subsidiebedrag

Er kan maximaal € 500.000 worden aangevraagd per aanvraag met een maximum van € 200.000 per samenwerkingspartner.

Voor grote ondernemingen binnen de landbouw-, horeca- en recreatiesector gelden er afwijkende regels.

Alle aanvragers kunnen per tijdvak maximaal één SLIM-subsidie aanvragen.

Vind je dit allemaal te veel informatie en denk je dat dit te veel tijd gaat kosten? Dan helpen wij je graag. Wij zullen dan op jouw verzoek een aanvraag indienen voor een SLIM-subsidie.

Voor meer informatie of bij vragen kan je altijd contact opnemen met ons kantoor!