De Belastingdienst maakt er een (spaar)potje van!

Ben je ondernemer en neem je op of na 1 januari 2018 personeel in dienst dan kan het zomaar zijn dat je in september volgend jaar een flinke som geld van de Belastingdienst op je rekening gestort krijgt! Hoe dat mogelijk is lees je hier.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Tegemoetkoming Loondomein in werking getreden. Hierdoor kun je als ondernemer te maken krijgen met een aantal financiële tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Eén van deze tegemoetkomingen is het Loonkostenvoordeel (LKV), met ingangsdatum 1 januari 2018. Hieronder volgt een korte uitleg over de werking van het Loonkostenvoordeel (LKV).

Voor wie kom je in aanmerking?

Werknemers die in dienst komen vanuit een uitkeringsgerechtigde situatie. Er zijn drie categorieën te onderscheiden:

 1. Oudere werknemers die bij in dienst treden 56 jaar of ouder zijn.
 2. Werknemers met een arbeidshandicap.
 3. Werknemers die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV.
 • Deze verklaring bewaar je in de personeelsadministratie.
 • De werknemer heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Je krijgt het LKV alleen als de werknemer aan de voorwaarden voldoet bij in dienst treden, niet als hij in dienst blijft.

Wat is het voordeel?

Oudere werknemers:

 • € 3,05 per verloond uur
 • Maximaal € 6.000,– per jaar per werknemer
 • Maximale duur is drie jaar

Arbeidsgehandicapte werknemers:

 • € 3,05 per verloond uur
 • Maximaal € 6.000,– per jaar per werknemer
 • Maximale duur is één jaar

Werknemers onder de doelgroep banenafspraak:

 • € 1,01 per verloond uur
 • Maximaal € 2.000,– per jaar per werknemer
 • Maximale duur is twee jaar

Ontvang je al premiekorting voor je werknemer(s)?

 • Deze korting wordt per 1 januari automatisch omgezet in het LKV.
 • De periode van premiekorting vóór 1 januari 2018 wordt afgetrokken van de totale duur.

Wat moet je zelf doen?

 • Vraag je werknemer bij aanvang van het dienstverband om de doelgroepverklaring.
 • Geef een kopie van deze verklaring aan je salarisadministrateur. Let op: doe dit meteen bij aanmelding van de werknemer!

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Je salarisadministrateur dient maandelijks de loonaangifte in met een indicatie voor de werknemers die in aanmerking komen voor het LKV.
 • UWV onderzoekt of deze indicatie terecht is.
 • UWV geeft dit door aan de belastingdienst;
 • De belastingdienst besluit of het LKV daadwerkelijk wordt toegekend en stuurt je een beschikking vóór 1 augustus van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het recht op tegemoetkoming is ontstaan;
 • Binnen zes weken na ontvangst van de beschikking wordt het bedrag door de belastingdienst aan je uitbetaald.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Bij samenloop van LKV en LIV (zie onze eerdere blog hierover) krijg je alleen het LKV.
 • Onder de huidige regelgeving wordt de premiekorting maandelijks in de loonaangifte verrekend, onder de WTL wordt het LKV in één keer achteraf uitbetaald. (calculeer dit in!)

Hoe ziet het totale tijdpad er uit?

Conclusie

Natuurlijk is een voordeel van € 6.000,– te mooi om zomaar te laten liggen. Daarom is het zeker de moeite waard te onderzoeken of je kandidaat-werknemers mogelijk voor een loonkostensubsidie in aanmerking komen. Het zou zelfs een goed argument kunnen zijn voor een bepaalde kandidaat te kiezen!

Heb je vragen of wil je (bij benadering) weten wat dit voor jou als ondernemer betekent neem dan gerust contact op met één van onze salarisadviseurs.