De eindejaarstips van EJP voor jou – Vennootschap

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Een goed moment om nog snel wat zaken te regelen die voor het einde van het jaar moeten gebeuren, maar boven alles de tijd van het jaar om vooruit te kijken naar 2018! Hier vind je het Algemene deel, het stuk over Familie en persoonlijk vind je hier, tips voor Personeel hier en alles over Vennootschap hieronder.

Leen van je BV!

Heb je na 1 januari 2013 geld geleend van je eigen BV voor het aanschaffen of verbeteren van je eigen woning? Dan kan er sprake zijn van een aflossingsverplichting. Om te zorgen dat de rente aftrekbaar blijft, is van groot belang dat het aflossingsschema wordt gevolgd en er daadwerkelijk rente wordt betaald. Wordt er niet of niet voldoende afgelost, dan is de rente niet aftrekbaar. Daarnaast kan het ook interessant zijn te kijken of je een gedeelte van een hypotheek die is afgesloten bij de bank over kunt sluiten naar je eigen vennootschap. Let hierbij wel goed op de voorwaarden van de bank bij vervroegd aflossen.

Hoe voorkom je een controleverplichting?

Een van de doelen van iedere ondernemer is de onderneming te laten groeien. Een van de nadelen hiervan zijn de zwaardere accountancyregels die gelden voor grotere ondernemingen. Je wordt gekwalificeerd als middelgrote onderneming als je aan twee van de drie volgende eisen voldoet. Het balanstotaal is meer dan € 6.000.000,-. De omzet is meer dan € 12.000.000,-. Er zijn meer dan 50 werknemers in dienst. Aan twee van deze drie voorwaarden is lastig wat te doen, maar het balanstotaal kan wellicht wel bijgestuurd worden. Mocht je net op de grens zitten qua balanstotaal, kan het nuttig zijn bijvoorbeeld schulden af te lossen of dividend uit te keren. Op deze manier wordt het balanstotaal lager, waardoor je jaarrekening niet aan de zwaardere criteria voor middelgrote ondernemingen hoeft te voldoen.

Koop een nieuwe auto!

Heb je een auto op naam van de zaak, die je ook persoonlijk gebruikt? En is die auto ouder dan 5 jaar? Dan wordt het bijtellingspercentage aangepast. De kans is groot dat het percentage na deze aanpassing hoger zal worden dan het oude percentage was. Misschien is dat een mooi moment om eens na te denken over een nieuwe auto.

Hoe staat het met je rekening courant?

Heb je een BV? Dan is de kans groot dat je geld leent van deze BV in een zogenoemde Rekening Courant (RC) verhouding. Zolang de RC laag is, is er helemaal niets aan de hand. Wel is het goed eens naar de onderliggende overeenkomst te kijken en te controleren of er zekerheden, aflossingen en rente zijn afgesproken en of deze worden betaald. De belastingdienst kijkt met een steeds strengere blik naar deze overeenkomsten.

Opruimen in de kerstvakantie?

Als ondernemer ben je verplicht de administratie van je onderneming 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat gegevens van 2010 in 2018 weggegooid mogen worden. Houdt er wel rekening mee dat permanente documenten, bijvoorbeeld overeenkomsten, koopcontracten etc. wel bewaard moeten blijven. Voor de administratie over buitenlandse activiteiten geldt een langere bewaartermijn, namelijk 12 jaar. Opruimen kan dus, maar wel met beleid!

Vragen? EJP helpt!

Wellicht hebben deze tips je geholpen om voor het eind van het jaar nog wat geld te besparen. Mocht je nog vragen hebben over deze tips, neem dan even contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen al je vragen over deze tips beantwoorden en kunnen aan de hand van jouw persoonlijke situatie nog gerichte persoonlijke tips geven.