UBO en LEI, wat betekenen deze afkortingen voor jou?

Om het witwassen van geld tegen te gaan, heeft de EU besloten dat ieder land een register moet gaan bijhouden waarin geregistreerd wordt wie de uiteindelijke begunstigde is in het vermogen van een rechtspersoon. Dit is het UBO-register. UBO staat hierbij voor Ultimate Benificial Owner. Je bent pas een UBO als je als natuurlijk persoon een belang van 25% of meer hebt in een rechtspersoon. Dit percentage kan overigens per lidstaat verschillen.

Wanneer wordt het UBO-register actueel?

Deze Europese verplichting zou oorspronkelijk op 26 juni 2017 in de Nederlandse wet geïmplementeerd moeten zijn. Dit is echter niet gelukt. Wanneer dit alsnog gaat gebeuren is momenteel onduidelijk. Over het algemeen wordt rekening gehouden met invoering van dit verplichte register ergens halverwege 2018.

De reden dat de oorspronkelijke deadline van de EU niet gehaald is ligt in de vele kritiek die op het Nederlandse wetsvoorstel kwam. Zo was dit register voor iedereen toegankelijk, waarmee de privacy van de UBO’s in gevaar zou komen. Ook de werkdruk voor adviseurs, accountants en notarissen zou met dit voorstel te hoog zijn. Welke aanpassingen er naar aanleiding van deze kritiek gaan komen is momenteel nog de vraag.

En hoe zit het dan met de LEI-registratie?

Een andere registratie, die wél een vastgestelde ingangsdatum kent, is de LEI-registratie. LEI staat voor Legal Entity Identifier. Iedere ondernemer of rechtspersoon die aandelen of derivaten in bezit heeft die op de beurs verhandeld worden, is vanaf 3 januari 2018 verplicht een LEI-registratie aan te vragen. Na aanvraag wordt een nummer verstrekt, waarmee financiële transacties internationaal gevolgd kunnen worden. In Nederland wordt een openbaar LEI-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel, waar tevens een LEI aangevraagd kan worden.

Of jij een LEI-registratie nodig hebt, kunnen wij samen met je bespreken. Over de UBO-registratie kunnen we nog niets definitiefs zeggen. Alvast nadenken over de gevolgen van het UBO-register en de vraag of deze gevolgen eventueel te voorkomen zijn kan natuurlijk geen kwaad. Mocht je dus vragen hebben over het UBO-register of de LEI-registratie en de gevolgen daarvan voor jou, neem dan snel contact met ons op!