Restschuld: gedaan met de fiscale “pret”

De Crisis. Bij het horen van deze woorden denken veel mensen huiverend terug aan de jaren 2008 tot en met 2015. Zeker wie heeft geprobeerd in die tijd zijn woning te verkopen, zal hebben gemerkt dat het dal diep was. De huizenmarkt lag volledig op zijn gat.

Een van de gevolgen van deze malaise was dat veel woningen “onder water” kwamen te staan. Hiermee wordt bedoeld dat de hypotheek op een woning hoger is dan de verkoopwaarde. Gevolg is dat bij een verkoop niet genoeg geld binnenkomt om de volledige hypotheek af te lossen. In dat geval ontstaat een restschuld. Aangezien steeds meer mensen hiermee te maken kregen, konden steeds minder mensen verhuizen. Dit deed de woningprijzen alleen maar verder dalen. Enfin, een dalende spiraal begon zich al snel te vormen.

Om deze neerwaartse tendens wat af te remmen, besloot het kabinet in actie te komen. Het doel? De doorstroming op de woningmarkt op peil houden. Het middel? De rente op de restschulden voor 15 jaar aftrekbaar laten onder de hypotheekrenteaftrek.

Aangezien dit een crisismaatregel betrof, werd deze voor een looptijd van 5 jaar ingevoerd. De einddatum was vanaf het begin duidelijk, namelijk 31 december 2017.

Nu wil de Vereniging Eigen Huis graag dat deze tijdelijke crisismaatregel een vast onderdeel van de Wet inkomstenbelasting wordt. Zij stellen voor om rentes op restschulden als reguliere eigenwoningschulden te behandelen, en dus aftrekbaar te houden. In een brief aan de minister van Financiën vragen zij om een reactie op dit plan.

De reactie van de staatssecretaris kan kort en bondig worden samengevat. De crisis is voorbij en de maatregel heeft haar werk gedaan. Dit blijkt uit het feit dat de doorstroming op de woningmarkt weer op het niveau van voor de crisis is. De tijdelijke crisismaatregel zal dan ook volgens het originele plan op 31 december 2017 worden afgeschaft.

Voor mensen die van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, of dit voor 31 december 2017 doen, bestaat dus 15 jaar recht op aftrek van de rente op restschuld. Tot 31 december bestaat dus nog de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. Iedereen die vanaf 1 januari 2018 zijn huis verkoopt en daar een restschuld aan over houdt, zal de rente op deze restschuld niet meer in aftrek kunnen brengen.

Het devies is dus als volgt. Denk je dat de verkoop van je woning een restschuld gaat opleveren, verkoop dan voor 31 december 2017. Want al is de crisis volgens het kabinet voorbij, in 2018 met verlies je huis verkopen leidt misschien wel tot een nieuwe, persoonlijke crisis!